Žákovský parlament

Základní cíle parlamentu:

-          aktivní zapojení žáků do fungování vnitřního života školy, i na její vnější reprezentaci

-          rozvoj komunikace a spolupráce žáků z různých tříd mezi sebou i dospělými

Parlament tvoří zástupci tříd z 2 . - 9.  ročníku a  praktických tříd zvolení na začátku školního roku. Zástupci třídy jsou zvoleni na jeden  školní rok. V případě nepřítomnosti zvoleného zástupce třídy (většinou předseda třídy) ve škole ho na schůzkách ŽP zastoupí  jeho náhradník.

Schůzky parlamentu probíhají minimálně 1 x za 3 měsíce.

Třídní zástupce se aktivně účastní  schůzek a práce parlamentu , hájí zájmy žáků své třídy . Informuje pravdivě své spolužáky ve třídě o záležitostech , které byly v  parlamentu projednány. Tlumočí dotazy a připomínky za svou třídu, vyhodnocuje proběhlé aktivity školy. Navrhuje řešení případných problémů ve  škole . Pokud se o některém problému hlasuje , rozhoduje naprostá většina hlasů přítomných zástupců tříd (každá třída má při tomto hlasování vždy pouze jeden hlas).

 

 

Třída

Zástupci tříd

II.AV.Krčál ,N.Navrátilová
II.BA.Svíteková,O.Prox
II.CZ.Bártová, L.Žilka
II.DE.Stránská, M.Blaheta
II.EV.Součková, D.Skokan
II.FM.Nebeský, A.Trýbová

III.A

A.Mištíková, D.Táborský

III.B

M.Bulka, J.Kroupová

III.C

T.E.Holičová , M.Smetana

III.DE.Hladká, F.Zajíc
III.EN.Šilhanová, M.Mašík

IV.A

L.´DMeza, D.Obšil

IV.B

K.Kykalová, M.Opava

IV.CT.Pilařová, M.Řehořová
IV.DK.Štorch, L.Pospíšilová
IV.EJ.Kmeč, J.Dolanský

V.A

M.Hoťová, A.Baumruková

V.B

A.Růžičková, A.Caraja

V.CH.Beranová, M.Novák

VI.A

K.Konvičková , A.Novotná

VI.B

M.Pávek, L.Gjugjaj

VI.CT.Bahenský,A.Zajícová

VII. A

K.Kučerová , J.Kloutvorová

VII. BN.Krejčová , S.Guliašová
VII.CL.Sedlmajerová, R.Maierová
VIII.AO.Skokan, M.Hlaváčková
VIII.BI.Koderičová,R.Kuhn
IX.AJ.Másílková, A.Hlaváček
IX.BR.Weiss, V.Hrabětová
I.prak.A.Čemanová,V.Hříbal
II.prak.A.Čemanová,V.Hříbal