Provoz

Vážení rodiče,

školní družina realizuje vzdělávání formou zájmových útvarů či rekreačních činností. Rozsah jednotlivých odd. je dán rozvrhem příslušného odd.

Rodiče si zazvoní na příslušné oddělení a vyčkají na příchod svého dítěte před budovou. Do budovy nevcházejí.

Provoz ranní družiny je v budově Neorondelu od 6,30 -7,15hod.

Provoz odpolední školní družiny je ihned po ukončení vyučování.

Provoz družiny končí

 • v Líbeznicích v 17,00 hod. (postupným sloučením všech odd.).
 • v Měšicích a Kojeticích v 16,00 hod. (postupným sloučením všech odd.).
 • v Nové Vsi a Bášti v 16,30 hod. (postupným sloučením všech odd.).

 

PROSÍME, SLEDUJTE TAKÉ INFORMAČNÍ TABULI U VCHODU ŠD

 • dítě je možno uvolnit ze školní družiny na základě písemné omluvenky, která musí obsahovat: datum a čas odchodu a podpis rodičů.
  • bez písemné omluvenky dítě nelze uvolnit.
 • úplata za školní družinu se provádí ve dvou splátkách:
  • Předpis pro platbu za školní družinu najdete v Bakalářích v sekci platby nejpozději 12. 9. 2023
  • Je potřeba správně vyplnit variabilní (za koho platíte) a specifický (co platíte) symbol platby (oba symboly budou uvedeny v systému Bakaláři), nebo použít zobrazený QR kód.
  • Do zprávy či sdělení napsat ŠD a příjmení dítěte
  • Úplata na školní rok činí 2.000 Kč (2x 1.000 Kč).
  • Úplatu je třeba uhradit do 30. 9. 2023 a 30. 1. 2024. Nebude-li částka do tohoto data uhrazena, uvědomí vychovatelka ředitele školy a ten může rozhodnout o případném vyloučení dítěte.
 • do ŠD si dítě přinese :) obyč. papíry na volné kreslení, čtvrtky(30ks), barevné papíry, lepidlo, (nůžky a pastelky jsou v povinné výbavě penálu). Popř. v igelit. tašce. podepsané převlečení  na pobyt v přírodě.
 • do školní družiny nepatří tablety, mobilní telefony a jiná elektronika a cenné věci.