Provoz

Vážení rodiče,

školní družina realizuje vzdělávání formou zájmových útvarů či rekreačních činností. Rozsah jednotlivých odd. je dán rozvrhem příslušného odd. Z tohoto důvodu je upraven i čas prvního odchodu ze školní družiny tak, aby se dítě mohlo účastnit různých činností ve svém oddělení. Proto první odchod ze školní družiny je v 13,30 hod.

Rodiče si zazvoní na příslušné oddělení a vyčkají na příchod svého dítěte před budovou. Do budovy nevcházejí. V mimořádných situacích, lze dítě uvolnit i v jiné termíny (lékař, kroužky, autobus ..).

Provoz ranní družiny je v budově Neorondelu od 6,30 -7,15hod.

Provoz odpolední školní družiny je ihned po ukončení vyučování až do 17,00hod.(postupným sloučením všech odd.).

 

PROSÍME, SLEDUJTE TAKÉ INFORMAČNÍ TABULI U VCHODU ŠD

 • dítě je možno uvolnit ze školní družiny na základě písemné omluvenky, která musí obsahovat: datum a čas odchodu a podpis rodičů.
  • bez písemné omluvenky dítě nelze uvolnit.
 • úplata za školní družinu se provádí jednorázově:
  • Předpis pro platbu za školní družinu najdete v Bakalářích v sekci platby nejpozději 5. 9. 2022
  • Je potřeba správně vyplnit variabilní (za koho platíte) a specifický (co platíte) symbol platby (oba symboly budou uvedeny v systému Bakaláři)
  • Do zprávy či sdělení napsat ŠD a příjmení dítěte
  • Úplata na školní rok činí 2.000 Kč.
  • Úplatu je třeba uhradit do 30. 9. 2022. Nebude-li částka do tohoto data uhrazena, uvědomí vychovatelka ředitele školy a ten může rozhodnout o případném vyloučení dítěte.
 • do ŠD si dítě přinese :) obyč. papíry na volné kreslení, čtvrtky(30ks), barevné papíry, lepidlo, (nůžky a pastelky jsou v povinné výbavě penálu). Popř. v igelit. tašce. podepsané převlečení  na pobyt v přírodě. Pomůcky je potřeba donést nejpozději do 15.9.
 • do školní družiny nepatří tablety, mobilní telefony a jiná elektronika a cenné věci.