Základní umělecká škola

 

Aktuální dění v ZUŠ sledujte zde

 

 

ZUŠ se představuje

Jsme základní umělecká škola působící při základní škole v malebné obci Líbeznice. Aktivně se snažíme o to, aby hudba, tanec i výtvarná díla našich žáků obohacovaly život místních obyvatel. Kromě pravidelných vystoupení a výstav každoročně pořádáme několik tradičních akcí. Součástí života v Líbeznicích se již neodmyslitelně stalo vánoční Líbeznění, kulturní program ke Dni matek, zapojujeme se do celorepublikového festivalu ZUŠ Open a podílíme se na programu Noci kostelů.

Od roku 2017 máme k dispozici krásný koncertní a taneční sál v podkrovní přístavbě naší budovy. Všechny naše učebny prošly v roce 2019 kompletní rekonstrukcí a jsou primárně určeny pro výuku ZUŠ. Setkat se s námi můžete i mimo školní budovu. Srdečně Vás zveme: https://www.zslibeznice.cz/pripravujeme

Naším cílem je vychovávat mladé lidi, kterým bude umění přinášet radost a budou schopni a ochotni se sami na kulturním dění podílet. Hlavním úkolem pedagogů ZUŠ je formovat postoje žáků k umění a ve spolupráci s jejich rodinami jim pomáhat na cestě k vlastnímu uměleckému projevu. Pracujeme v atmosféře vzájemné důvěry a respektu.

Postupně rozšiřujeme nabídku vyučovaných studijních zaměření, nabízíme využití nových technických prostředků ve výuce a snažíme se žákům poskytovat co možná nejlepší lidské i materiální zázemí pro jejich umělecký rozvoj.

 

Navštivte nás virtuálně

Fotografie z prostředí, ve kterém pracujeme naleznete zde.

Videa z našich akcí můžete sledovat zde.

 

Co se u nás můžete naučit

Základní umělecká škola nabízí možnost studia ve třech oborech:

Hudební obor nabízí výuku studijních zaměření, jejichž seznam naleznete ZDE.

Taneční obor nabízí výuku předmětů taneční příprava a praxe, taneční a klasická průprava, lidové a společenské tance, moderní tance. 

Výtvarný obor nabízí výuku studijních zaměření Výtvarná tvorba (základy výtvarného vyjadřování, plošná tvorba, prostorová tvorba) a Výtvarná tvorba multimediální (plošná tvorba, prostorová tvorba, multimediální tvorba).

Kapacita naší základní umělecké školy je 320 žáků.

 

Kde nás najdete

Výuka hudebního a tanečního oboru probíhá v hlavní budově školy - ve 2. a 3. podlaží nad sborovnou a kancelářemi vedení základní školy. Výtvarný ateliér, sochařský ateliér a učebna bicích nástrojů jsou umístěny v přízemí a v suterénu hlavní budovy základní školy. 
Vstup do základní umělecké školy je brankou z parkoviště v Měšické ulici. 

 

Jak je výuka organizována

Provoz základní umělecké školy a její umělecké aktivity řídí zástupkyně ředitele pro ZUŠ.

Učitelský sbor ZUŠ se skládá z plně kvalifikovaných pedagogů, z nichž většina aktivně provozuje vlastní nezávislou uměleckou činnost, či je součástí uměleckého týmu zavedené kulturní instituce.

Vyučování probíhá v odpoledních hodinách od pondělí do pátku. Organizace školního roku (zahájení, termíny prázdnin, ředitelská volna, ukončení) vychází z pokynů MŠMT a ředitelství školy a je pro ZŠ i ZUŠ shodná. V případě nepovinné projektové výuky využívá základní umělecká škola i víkendů, svátků, případně prázdnin.