Základní umělecká škola

https://www.zslibeznice.cz/sites/zslibeznice.cz/files/profile/2013/01/IMG_3179%20kopie.jpg

 

Jsme ZUŠ působící v malé obci a ve velké škole. Aktivně a s radostí přispíváme k tomu, aby se hudba, tanec i naše výtvarná díla dostala tam, kde zpříjemní životy lidí v místě, kde žijí.

Od roku 2017 máme k dispozici krásný koncertní a taneční sál v podkrovní přístavbě naší budovy a v roce 2019 prošly všechny učebny ZUŠ kompletní rekonstrukcí. Setkat se s námi však můžete i jinde. Srdečně Vás zveme: https://www.zslibeznice.cz/pripravujeme

 

Navštivte nás virtuálně

Fotografie z prostředí, ve kterém pracujeme naleznete zde.

Videa z našich akcí můžete sledovat zde.

 

Základní umělecká škola Líbeznice nabízí možnost studia ve třech uměleckých oborech

  • Hudební obor
  • Taneční obor
  • Výtvarný obor

Kapacita školy je 320 žáků.

 

Co se u nás můžete naučit

HUDEBNÍ OBOR NABÍZÍ VÝUKU STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ, JEJICHŽ SEZNAM NALEZNETE ZDE.

 

V TANEČNÍM OBORU NABÍZÍME VÝUKU TĚCHTO PŘEDMĚTŮ:

Taneční příprava a praxe

Taneční a klasická průprava

Lidové a společenské tance 

Moderní tance 

 

VE VÝTVARNÉM OBORU NABÍZÍME VÝUKU STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ:

Výtvarná tvorba (základy výtvarného vyjadřování, plošná tvorba, prostorová tvorba)

Výtvarná tvorba multimediální (plošná tvorba, prostorová tvorba, multimediální tvorba)

 

Co je naším cílem

Naším cílem je vychovat generaci mladých lidí, kteří budou umění potřebovat a sami se budou podílet na kulturním dění ve své obci a jejím okolí. Chceme působit na estetické cítění žáků a formovat jejich postoje k umění. Ve spolupráci s rodinami žáků ve škole vytváříme atmosféru důvěry a vzájemného respektu.

Postupně rozšiřujeme nabídku vyučovaných studijních zaměření, nabízíme využití nových technických prostředků ve výuce, snažíme se žákům vytvářet co možná nejlepší podmínky, aby je práce v ZUŠ bavila, aby jim samotným záleželo na dosažení dobrých výsledků.

Smysl své práce vidíme především v tom, probudit v dětech zájem a chuť na sobě pracovat. Jim samotným to přinese uspokojení a pomůže jim to v dalším studiu i v celém životě, škole i obci potom prestiž a nejlepší možnou reprezentaci v kulturní oblasti.

 

Kde probíhá výuka

Výuka všech tří nabízených oborů probíhá v samostatné části školního objektu určené primárně pro výuku ZUŠ. Sídlíme ve druhém a třetím patře malého pavilonu základní školy, v jehož přízemí se nachází hlavní sborovna a kanceláře vedení ZŠ. Výtvarný ateliér, sochařský ateliér a učebna bicích nástrojů jsou umístěny v přízemí a v suterénu hlavní budovy základní školy. 

Vyučování je organizováno ve všední dny v odpoledních hodinách. V případě projektové výuky využíváme i víkendů a svátků.

 

Soubory ke stažení