Písmo: normální / velké

Základní umělecká škola

 

 

 

Vánoční taneční akademie

 

Fotografie z Vánoční taneční akademie, která se konala 12. 12. 2019 si můžete prohlédnout zde.

 

 

8. vánoční Líbeznění

Srdečně Vás zveme na 8. vánoční Líbeznění, které se již tradičně bude konat v posledním předvánočním týdnu v sále ZUŠ. Těšit se můžete na vystoupení sólistů, komorních souborů, pěveckých sborů i školního dechového orchestru.

Zpěv vánočních koled

Na líbeznickém náměstí již tradičně zaznívá živá produkce vánočních lidových koled. Poprvé při rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli, podruhé pak přímo na Štědrý den, kdy se na náměstí setkávají obyvatelé Líbeznic, aby společně prožili poslední chvíle před skutečným příchodem Vánoc. K atmosféře v obou případech přispívají děti z pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky naší ZUŠ. S nimi si můžou zazpívat všichni příchozí. Připravené jsou vždy i zpěvníčky, aby si mohl zazpívat opravdu každý a nejen na náměstí, ale i doma, až přijde ten správný čas.

Letošní zahájení adventu mělo svoji premiéru - ve sboru se sešel rekordní počet dětí a na klavír je doprovodili žáci naší ZUŠ Ondřej a Tomáš Kupkovi. Za vedení celé akce děkujeme panu dirigentu Peterovi Smékalovi, za přípravu sboru paní učitelce Veronice Dvořáčkové Žofákové. 

Přijďte si s námi zazpívat i na Štědrý den ve 14:00 hodin.

Gratulace

Gratulujeme paní učitelce Anně Gaálové k získání čestného uznání I. stupně na celostátní Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ve hře na klavír.

 

Oslavili jsme 30 let svobody

K významnému datu 17. 11. připravili žáci ZUŠ se svými učiteli slavnostní koncert v sále školy a tematickou výstavu, která byla prezentována v pátek 15. 11. v hale Na Chrupavce v rámci oficiálních oslav pořádaných obcí Líbeznice. 

Na koncertě před plným sálem zazněly kromě sólových vystoupení i písně, které provázely Sametovou revoluci v roce 1989. Mnozí posluchači neskrývali dojetí a s pěveckým sborem si mohli zazpívat Modlitbu pro Martu a písně Jednou budem dál, Až se k nám právo vrátí a Krásný je vzduch.

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru předcházela symfonickému koncertu a slavnostnímu předání Ceny obce Líbeznice. Mladí výtvarníci k tématu svobody a demokracie vytvořili pestrou řadu prací. Kromě obrázků zpracovávajících témata z komunistické historie na návštěvníky dýchla i atmosféra listopadu 1989. Součástí večera bylo i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže "30 let svobody a demokracie", kterou vyhlásila organizace MAS Nad Prahou. Ceny z rukou starosty obce Líbeznice Martina Kupky přijalo šest žáků ZUŠ Líbeznice a oceněna byla i jedna skupinová práce.

 

Úspěch v soutěži

Maxmilián Klabík z pěvecké třídy Nadi Novotné získal 3. cenu a Cenu za nejmladšího oceněného účastníka v Písňové soutěži Bohuslava Martinů. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Za klavírní doprovod děkujeme MgA. Vladimíru Kopáčikovi.

 

 

 

 

Rozvrh kolektivní výuky ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Soubory ke stažení