Školné

Úplata za vzdělávání je předepisována pololetně:  

Hudební obor:    1 800 Kč
Výtvarný obor:   1 600 Kč
Taneční obor:     1 500 Kč

Na studium druhého nástroje v hudebním oboru poskytujeme slevu 50 %.

Výuka kolektivních předmětů v hudebním oboru (PHV, hudební nauka, sborový zpěv, hra v orchestru, hra v soubou, hudební/klávesový seminář) je zahrnuta v platbě školného za hlavní studijní zaměření (hra na nástroj/zpěv). 

Zaměstnanci školy mají na základě žádosti možnost slevy 50% ze školného v jednom oboru.

Podklady pro platbu školného jsou rozesílány před začátkem nového pololetí elektronicky na rodiči uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Prosíme, vyčkejte na pokyn k platbě a věnujte pozornost zadání variabilního symbolu.

Žádáme rodiče, kteří předpis pro platbu neobdrží, aby kontaktovali zástupkyni: strynclova@zslibeznice.cz

 

půjčování HUDEBNÍCH nástrojů

Našim žákům nabízíme možnost zapůjčení některých hudebních nástrojů za úplatu (příspěvek na údržbu nástrojů).
Výše úplaty je stanovena dle pořizovací ceny nástroje. Nástroj pro žáka převezme jeho zákonný zástupce, který se zástupkyní ředitele pro ZUŠ sepíše smlouvu o zapůjčení nástroje. Výpůjčné se platí pololetně, žáci pokračující ve studiu mají nárok na zapůjčení nástroje během hlavních prázdnin.
 
Půjčovné
Nástroj s pořizovací cenou do 10 000 Kč……………………………….600 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou do 20 000 Kč……………………………….900 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou do 30 000 Kč…………………………..…..1.200 Kč/pololetí
Nástroj s pořizovací cenou vyšší než 30 000 Kč………………..…… 4% z pořizovací ceny nástroje/pololetí
Příspěvek na údržbu nástrojů se platí převodem na základě elektronicky zaslaného předpisu k platbě. Prosíme o uvedení variabilního symbolu.