Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 5. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F a PT a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 19 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitelka školyMgr. Ivana Pekárková
Zástupce pro ZŠMgr. Kateřina Lindová
Zástupce pro ZŠIng. Pavel Manych
Zástupce pro ZŠMgr. Martin Skalický
Zástupce pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

17.9.2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 jsou s účinností od pátku 18. 9. 2020 povinni žáci 2. stupně nosit roušky i během vyučování ve třídách. 

Pro 1. stupeň zůstává povinné nošení roušek pouze ve společných prostorách školy, tedy s výjimkou tříd.

16.9.2020

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že třídní schůzky se uskuteční v předem řádně oznámených termínech. Začátky třídních schůzek jsou stanoveny na 18.00 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci bude vstup do budovy umožněn v rouškách pouze jednomu zákonnému zástupci.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na setkání s vámi.

Vedení školy

10.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci

dovolujeme si vás informovat, že v letošním školním roce nebudou otevírány zájmové kroužky florbalu, sálového fotbalu, míčových her a hry na perkusní nástroje pro nové uchazeče. Žák, který byl přihlášen v loňském školním roce do některého z uvedených kroužků a ve druhém pololetí vzhledem ke koronavirovým opatřením kroužek nenavštěvoval, bude moci svůj zájmový kroužek dokončit během prvního pololetí tohoto školního roku. Platba bude převedena z loňského období. Celé první pololetí se nebude hradit.

9.9.2020

Vážení rodiče,

na základě zhoršující se epidemiologické situace nařídilo MŠMT ve spolupráci s KHS s účinností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy mimo třídy. Prosíme, abyste vaše děti s touto skutečností seznámili a poučili je o nutnosti dodržování tohoto opatření. Zároveň vás žádáme, abyste děti vybavili do školy dostatečným počtem roušek pro jejich případné znečištění nebo ztrátu.

O situaci vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme za spolupráci

Vedení školy

3.9.2020

V líbeznické škole jsme 1. září 2020 poděkovali za dlouholeté pedagogické působení a vzdělávání mnoha desítek žáků paní Lence Novákové.

Paní učitelka Lenka Nováková působí na základní škole v Líbeznicích neuvěřitelných 45 let.

Jak obdivuhodné!

Lenko, moc Ti děkujeme za takovou výdrž ve školství a přejeme Ti pevné zdraví a další roky s námi.

                                                                                                                                                             Ivana Pekárková

1.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. září jsme v líbeznické škole slavnostně zahájili nový školní 2020–2021. Jsme moc rádi, že jsme mohli v řádném termínu přivítat všechny žáky. Letos poprvé jsme výuku v Neorondelu zahájili v sedmi prvních třídách. Nejen prvňáčkům přišli popřát mnoho školních úspěchů starosta obce Líbeznice, oba místostarostové a vedení líbeznické školy. Samozřejmě i za účasti rodičů žáků prvních tříd.

Všem žákům ZŠ a ZUŠ Líbeznice i jejich rodičům přejeme úspěšný školní rok.

Vedení školy

27.8.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

zahájení školního roku 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin ve třídách s třídními učiteli. Předpokládaný konec vyučování je plánovaný v 8:45 hodin.

27.8.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že z důvodu zajištění hygienických a protiepidemiologických opatření bude školní jídelna od 2. 9. 2020 vařit pouze jeden druh jídla. Tímto se tedy ruší možnost výběru ze dvou jídel.

Věříme, že veškerá opatření, která v souvislosti s doporučením MŠMT A KHS musíme ve společném stravovacím prostoru splnit, povedou k minimalizaci možností nákazy a onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

Martina Krumpolcová, vedoucí školní jídelny

20.8.2020

Vážení rodiče žáků 1. třídy,

před zahájením nového školního roku si vás dovolujeme pozvat na informační schůzku za účasti třídní učitelky vašich dětí. Setkání se uskuteční v úterý 25. 8. 2020 od 17:30 hodin v budově Neorondelu.

18.8.2020
  • Od konce září opět v odpoledních hodinách krátce po vyučování v ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Stránky