Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015

Úspěchy žáků naší školy :

Umístění

soutěž

žáci

1.místo

Opravdový svět-celostátní výtvarná soutěž

8.ročník-chlapci

O.Sukdol, D.Sukdol, M.Vítek

2.místo

Opravdový svět-celostátní výtvarná soutěž

5.ročník

P.Opletal, J.Pytelka, D.Kupka, A.Petržilka, L.Kraus

3.místo

Daniel- fotografická soutěž

8.ročník-N.Hadravová

 

 

Výtvarná soutěž záchranné stanice Ikaros

 

1.místo-okresní kolo

Poetické setkání –recitační soutěž

9.ročník-N.Svobodová

Čestná uznání

Řemesla- výtvarná soutěž

 1.ročník

B.Smetanová, M.Lang, S.Šimek

2.místo

Logo pro MŠ a ZŠ Hovorčovice

9.ročník-4 dívky

3.místo-Mc Donald Cup

Fotbalový turnaj

5.ročník

 

Vybíjená

4.-5.ročník

1.místo-celostátní kolo

Matematický klokan

J.Pytelka

2.místo, 15.-19.místo-okresní kolo

Matematická olympiáda

K.Štrynclová, J.Pytelka

1.místo po 3. Sérii

Taktik ( 308 ČR i SR / 66)

Buzalková, Kupková, Kotenová, Lukavská,Pytelka, Štryncl

 

Dopravní soutěž

4.-5.ročník, 8.-9.roč.

Certifikát

Labyrint vědění – UK

8.ročník-M.Vestfál , D.Hanuš

Školní kolo recitační soutěže

Sportovní akce :

Turnaj v malé kopané  - chlapci 1. a 2. stupeň

Turnaj ve vybíjené – chlapci 1. stupeň

Turnaj ve vybíjené – dívky 2. stupeň

Turnaj v kopané – chlapci 2. stupeň

Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník

Plavecký výcvik – 1. stupeň

2. ročník školních rekordů - 1. a 2.stupeň- Štafetový běh s golfovým míčkem- loňský čas 06:58:11 pokořen -letošní čas 05:05:59 J

1. ročník – turnaj v Člověče, nezlob se, Piškvorkách       

 

Adopce zvířat ze ZOO Praha – zebra ,  včela medonosná ,  korela chocholatá , sklípkan ostruhatý ,sekavka nádherná, čírka žlutozubé, želva skalní, papoušek zpěvavý  , psoun prériový , ještěrka tangerská, želva pardálí , gekon zázračný

 

Kulturní akce 1. a 2.stupně:

Návštěva Domova důchodců v Bořanovicích

Den otevřených dveří pro MŠ

Zahradní slavnost

Poslední zvonění žáků 9. ročníku

 

Divadelní a hudební představení :

 Ulice plná kouzel

Trampoty malého štěňátka

Čertova nevěsta

A pořád se něco děje

O líné babičce

Pohádky z proutěného košíku

Myška z bříška

Tuč a Ňák

Příběhy psa Gordona

Pohádky , nepohádky

Tři mušketýři

Brána do vesmíru

Když je v pekle neděle

Labutí jezero

Přemyslovci na českém trůně - knížata

 

Besedy :

Létání – pořad o dravcích

Čteme si navzájem – obecní knihovna

Zvířata v lese a na poli - přednáška

Mobilní planetárium

 

Preventivní program :

Branný den

Zdravé vaření

Canisterapie

Tonda Obal na cestách – preventivní program ekologická přednáška

Sběr  papíru , plastů

 

Ostatní akce :

Exkurze – 1.stupeň  ( Národní galerie, Pony park ,ZOO Praha, Botanicus,Albatros, ČT Praha – studio Kamarád, svíčkárna Šestajovice,Toulcův Dvůr, Pražský hrad,Nižbor,sklárna Sázava

Exkurze – 2.stupeň ( zámek Sychrov,  Aero Vodochody , Úřad práce Praha – volba povolání 8.-  9. ročník  ) , Pražský hrad,

Exkurze – prak.třídy : Betlémská kaple, Pražský hrad, Botanická zahrada Praha,svíčkárna Šestajovice, ZOO Praha

 

Výchovně vzdělávací pobyty :

I.B – Jizerské hory

II.B, II.C,III.B, IV.A, V.C, VIII. -  RS Březová

V.A, V.B- Podhradí u Ledče nad Sázavou

7.roční, 9.ročník – zahraniční zájezd do Londýna

 

Den výletů:

1.stupeň –         Mirákulum , Frýdlansko

2.stupeň –         Legoland SRN

I.- II.prak. –      Mirákulum

 

Projekty :

VESMÍR – získávání nových poznatků o vesmíru , rozvíjení fantazie, navštěvování akcí a výstav s tematikou vesmíru. V rámci projektu se třídy 1.stupně zúčastnily  soutěže o Velikonoční planetu. Vítězem se stala třída II.A.

 

Umístění vycházejících žáků  Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice

 

   Ve školním  roce 2014 / 2015  ukončí povinnou školní docházku v Základní škole a Základní umělecké škole  Líbeznicích 35 žáků devátého ročníku , 1 žákyně  praktické třídy a 1 žák osmého ročníku. Žáci byli po úspěšném absolvování přijímacího řízení přijati k dalšímu studiu na středních školách a středních odborných učilištích. Na střední školy ukončené maturitní zkouškou míří 31 žáků, do učebních oborů se závěrečnou zkouškou a výučním listem nastoupí 5 žáků základní školy a 1 žákyně praktické třídy.

    Na víceletá gymnázia bylo přijato po velmi úspěšném přijímacím řízení 10 žáků z pátého ročníku.

 

Přehled umístění žáků do škol :

Gymnázium

 

4 žáci   *    

Obchodní akademie

 

3 žáci

Lyceum

 

2 žáci   *

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Strojnická

stavební

telekomunikací

grafická

2 žáci

1žák

1žák

1žák

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Reklamní a umělecké tvorby

Stavební a zahradnická

1 žák

1 žák

STŘEDNÍ ŠKOLA

Slaboproudé elektrotechniky

Soukromá- výpočetní technika

zdravotnická

zemědělská

centrum odborné přípravy THP

mediální grafiky a tisku

Náhorní

Gastronomie a hotelnictví

Cestovního ruchu

2 žáci

1 žák

1 žákyně

1 žák

2 žáci

1 žák

3 žáci

3 žáci

1 žákyně

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

kuchař-číšník

1 žák

 

Automechanik

1 žák

 

truhlář- čalouník

1 žák

 

Instalatér

1 žák

 

Cukrář

1 žák

ODBORNÁ UČILIŠTĚ

cukrářské práce

1 žákyně

     Ve školním roce 2014/ 2015 ukončí povinnou školní docházku 37 žáků a 10 žáků pátého ročníku odchází na víceletá gymnázia.