Připravujeme

 

Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2021/2022,

která se konají v koncertním sále školy. 

 

25. 5. 2022 Slavnostní koncert - 10 let ZUŠ, 18:00 hodin

1. 6. 2022  Absolventský koncert a koncert žáků Ondřeje Veselého, 18:30 hodin

3. 6. 2022  Absolventský koncert a koncert žáků Magdalény Pospíšilové, 18:00 hodin

6. 6. 2022  Absolventský koncert a koncert žáků Z. Vohryzkové, 18:00 hodin

9. 6. 2022   Koncert žáků Štěpána Camfrly, 18:00 hodin

13. 6. 2022 Absolventský koncert a koncert žáků P. Šťastného, 18:00 hodin

14. 6. 2022 Absolventský koncert a koncert žáků V. Dvořáčkové Žofákové, 18:00 hodin

15. 6. 2022 Taneční akademie, 19:00 hodin

16. 6. 2022 Absolventský koncert a koncert žáků J. Pospíšila, 17:00 hodin

17. 6. 2022 Absolventská výstava, ateliér ZUŠ, 16:00 hodin

21. 6. 2022 Koncert žáků Nadi Novotné, 19:00 hodin

28. 6. 2022 Koncert žáků Jiřiny Štrynclové a Heleny Matyášové, 18:30 hodin

 

Setkat se s námi můžete také:

10. 6. 2022 Noc kostelů, kostel sv. Martina v Líbeznicích
 
 
 

Soubory ke stažení