Písmo: normální / velké

Připravujeme

Zveme Vás na pravidelná vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2019/2020,

která se konají v koncertním sále školy, začátek (není-li uvedeno jinak) v 18:30 hodin

 

19. 2. 2020     6. koncert žáků ZUŠ

18. 3. 2020     7. koncert žáků ZUŠ

22. 4. 2020     8. koncert žáků ZUŠ

13. 5. 2020     Absolventský koncert

17. 5. 2020     Výstava prací absolventů výtvarného oboru

20. 5. 2020     Absolventský koncert

27. 5. 2020     9. koncert žáků ZUŠ

15. 6. 2020     Taneční akademie

 

Setkat se s námi můžete také:

12. - 16. 5. 2020    ZUŠ Open, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, zámek Liteň

17. 5. 2020            Den matek a den otevřených dveří, ZŠ a ZUŠ Líbeznice 

5. 6. 2020             Noc kostelů, kostel sv. Martina v Líbeznicích

 

Třídní přehrávky svých žáků pro Vás připravují: 
(není-li uvedeno jinak, začátky jsou v 18:30 hodin v koncertním sále školy)
          
5. 5. 2020      Iva Štrynclová - klavír
                    Josef Pospíšil - trombon, trubka, zfl (začátek v 18:00 hodin)
3. 6. 2020      Magdaléna Pospíšilová 
                    Veronika Dvořáčková Žofáková - klavír