Připravujeme

 

Zveme Vás na vystoupení žáků ZUŠ ve školním roce 2023/2024,

která se konají v koncertním sále školy. 

17. 6. 2024  Koncert klavírní třídy M. Pospíšilové, 18:00

19. 6. 2024  Taneční akademie a absolventské vystoupení, 19:00

20. 6. 2024  Absolventský koncert a koncert dechové třídy J. Pospíšila, 18:00 

21. 6. 2024  Koncert violoncellové třídy Heleny Matyášové, 18:00 

 

Setkat se s námi můžete také: