Aktuality

 

 

 

Třídní přehrávky a absolventský koncert

S blížícím se závěrem prvního pololetí se v základní umělecké škole odehrálo doslova mnohé. Každá třída hudebního oboru uspořádala vlastní večer, na kterém děti svým rodičům, prarodičům i kamarádům předvedly, co se v ZUŠ učí. Během prosince a ledna se kromě tradičního Líbeznění a Mikulášského koncertu uskutečnily tři koncerty dechových tříd, pět klavírních koncertů, při nichž vystoupili i akordeonisté, koncert bicích nástrojů, večírky kytarového a smyčcového oddělení i pěvecký večer. Při koncertě žáků Ivy Štrynclové přednesl klavírista Jakub Řápek svůj absolventský program a slavnostně tak vyvrcholilo jeho studium druhého stupně. Jakubovi přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky a vše dobré do dalšího studia. Další zajímavostí je historicky první vystoupení žáka - varhaníka, kterým je Maxime Lecot. Svoji premiéru měl v rámci koncertu žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové, u níž se na tento královský nástroj učí.

Moc nás těší, že koncerty na půdě základní umělecké školy jsou vždy zároveň milým setkáním s fanoušky uměleckého světa a děti zde nacházejí podporu a inspiraci na svoji další cestu.

 

GRATULACE

V pátek 20. 1. 2023 se v Mělníku uskutečnilo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Tereza Štrbáková získala čestné uznání a Anežka Štrbáková 2. cenu a bude nás reprezentovat v celostátním kole.

Gratulujeme a děkujeme paní učitelce Nadě Novotné za přípravu soutěžních vystoupení a paní učitelce Anně Gaálové za klavírní doprovod.

 

Nábor do Akademie pro seniory

Od 1. 2. 2023 přijmeme nové zájemce o studium v hudebním oboru Akademie třetího věku ZUŠ a otevíráme studium ve výtvarném oboru. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese strynclova@zslibeznice.cz či telefonicky na čísle 770 178 739. Prosíme o uvedení věku a místa trvalého bydliště. V hudebním oboru se předpokládá, že student vlastní požadovaný hudební nástroj. Výtvarný obor bude otevřen při dostatečném počtu zájemců. Přednost mají občané Líbeznic starší 60 let.

 

Setkání na Štědrý den

Na Mírovém náměstí v Líbeznicích se na Štědrý den každoročně schází sousedé, aby si popřáli hezké svátky. K tomuto setkání patří i zpěv vánočních koled, které zazněly opět v podání Líbezníčku a Líbeznělek. Všem zúčastněným děkujeme!

 

11. vánoční Líbeznění

Na tradičním koncertě před zaplněným sálem vystoupili sólisté i komorní soubory a milou součástí programu bylo úvodní vystoupení pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky. Finále patřilo dechovému orchestru ZUŠ, v němž pod vedením pana učitele Josefa Pospíšila spojili síly žáci se svými učiteli a sólových partů se suverénně ujaly zpěvačky ze třídy Nadi Novotné. Po pásmu koled v aranži K. Vlacha, ke kterému se opět připojily pěvecké sbory, následovaly zasloužené ovace, vzájemná přání krásných Vánoc i vyjádření vděčnosti za vše, co se podařilo.

Děkujeme za přízeň posluchačů, rodičů i kolegů a těšíme se na další setkávání v roce 2023.

 


 

Google Classroom

Vážení rodiče, milí žáci, přehledné návody pro práci v Google Classroom naleznete po kliknutí na tento odkaz:

https://sites.google.com/zslibeznice.cz/virtualniskola/

V případě dotazů ohledně Google Classroom kontaktujte Virtuální školu: virtualni.skola@zslibeznice.cz

 

Přihlašování do eŽK - KLASIFIKACE

Návod pro práci s eŽK najdete zde.

V případě potíží s přihlášením kontaktujte Ivu Štrynclovou (strynclova@zslibeznice.cz).

 

Videa z našich akcí a online koncerty

Atmosféru akcí ZUŠ  a koncerty z karantény si můžete připomenout díky videům na našem YouTube kanále. Zveme vás i k prohlídce Galerie ZUŠ.

 

 

 

     

 

 

 

Soubory ke stažení