Sborovna

 

Vedení školy

PhDr. František Gruntředitel školygrunt@zslibeznice.cz
Ing. Pavla Zarembová, Ph.D.zástupkyně ředitelezarembova@zslibeznice.cz
Mgr. Iva Omachtovázástupkyně řediteleomachtova@zslibeznice.cz
Mgr. Martin Skalickýzástupce ředitele - Neorondelskalicky@zslibeznice.cz
Mgr. Iva Štrynclovázástupkyně ředitele pro ZUŠstrynclova@zslibeznice.cz

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň

Mgr. Jakub Najmon 

třídní učitel třídy I.A

ICT koordinátor 1. stupeň

najmon@zslibeznice.cz
Mgr. Klára Haberhauerovátřídní učitelka třídy I.Bhaberhauerova@zslibeznice.cz
Mgr. et Ing. Renata Obšilovátřídní učitelka třídy I.Cobsilova@zslibeznice.cz
Mgr. Dominika Najmonovátřídní učitelka třídy I.Dnajmonova@zslibeznice.cz
Mgr. Jana Pečinkovátřídní učitelka třídy I.Epecinkova@zslibeznice.cz
Mgr. Diana Oudesovátřídní učitelka třídy I.Foudesova@zslibeznice.cz
Ing. Adéla Barešovátřídní učitelka třídy I.Gbaresova@zslibeznice.cz
Mgr. Lenka Kantnerovátřídní učitelka třídy I.Hkantnerova@zslibeznice.cz
Bc. Ivana Fialovátřídní učitelka třídy I.CHfialova@zslibeznice.cz
Mgr. Jana Nedvědovátřídní učitelka II.Anedvedova@zslibeznice.cz
Bc. Petra Boublíkovátřídní učitelka třídy II.Bboublikova@zslibeznice.cz
Mgr. Lucie Královátřídní učitelka třídy II.Ckralova@zslibeznice.cz
Mgr. Martina Šípovátřídní učitel třídy II.Dsipova@zslibeznice.cz
Mgr. Petra Kleinová

třídní učitelka třídy II.E

koordinátorka ŠVP

kleinova@zslibeznice.cz
Bc. Karolína Čechovátřídní učitelka třídy II.Fcechova@zslibeznice.cz
Kristýna Němcovátřídní učitelka třídy II.Gnemcova@zslibeznice.cz
Kristýna Durchanovátřídní učitelka třídy III.Adurchanova@zslibeznice.cz
Bc. Adriana Jinochová, Dis.třídní učitelka třídy III.Bjinochova@zslibeznice.cz
Mgr. Lucie Štorkovátřídní učitelka třídy III.Cstorkova@zslibeznice.cz
Mgr. Klára Ryšavátřídní učitel třídy III.Drysava@zslibeznice.cz
Martina Hůjovátřídní učitelka třídy III.Ehujova@zslibeznice.cz
Mgr. Jitka Hamerníkovátřídní učitelka třídy III.Fhamernikova@zslibeznice.cz
Edita Kardos, Dis.třídní učitelka třídy III.Gkardos@zslibeznice.cz
Ing. Šárka Holoubková

třídní učitelka třídy IV.A

koordinátorka DVPP

holoubkova@zslibeznice.cz
Mgr. Jana Veselátřídní učitelka třídy IV.Bvesela@zslibeznice.cz
Pavlína Sáblovátřídní učitelka třídy IV.Csablova@zslibeznice.cz
Mgr. Jana Pešinovátřídní učitelka třídy IV.Dpesinova@zslibeznice.cz
Květa Zajanovátřídní učitelka třídy IV.Ezajanova@zslibeznice.cz
Mgr. Lenka Havlíkovátřídní učitelka třídy IV.Fhavlikova@zslibeznice.cz
Mgr. Petra Klinketřídní učitelka třídy IV.Gklinke@zslibeznice.cz 
Mgr. Markéta Somsedíkovátřídní učitelka třídy V.Asomsedikova@zslibeznice.cz
Irena Počtovátřídní učitelka třídy V.Bpoctova@zslibeznice.cz
Ing. Hana Kmeťovátřídní učitelka třídy V.Ckmetova@zslibeznice.cz
Mgr. Dagmar Svozilovátřídní učitelka třídy V.Dsvozilova@zslibeznice.cz
Mgr. Gabriela Švamberovátřídní učitelka třídy V.Esvamberova@zslibeznice.cz
Mgr. Jaroslava Škopková

třídní učitelka třídy V.F

koordinátorka DVPP

skopkova@zslibeznice.cz
Mgr. Lenka Nováková novakova@zslibeznice.cz
Mgr. Ilona Pávková pavkova@zslibeznice.cz

Pedagogičtí pracovníci - 2. stupeň

Mgr. Irena Kodymovátřídní učitelka třídy VI.Akodymova@zslibeznice.cz
Mgr. Michaela Šárovátřídní učitelka třídy VI.Bsarova@zslibeznice.cz
Mgr. Tereza Široká třídní učitelka třídy VI.Csiroka@zslibeznice.cz
Mgr. Jana Skuhravá

třídní učitelka třídy VI.D

koordinátorka Erasmus+

skuhrava@zslibeznice.cz
Bc. Romana Prchlíkovátřídní učitelka třídy VI.Eprchlikova@zslibeznice.cz
Mgr. Martina Kubalová třídní učitelka třídy VI.Fkubalova@zslibeznice.cz 
Mgr. Stanislava Hlavinková

třídní učitelka třídy VII.A

koordinátorka ŠVP

hlavinkova@zslibeznice.cz
Ing. Pavla Zarembovátřídní učitelka třídy VII.Bzarembova@zslibeznice.cz
Ing. arch. Alena Kozinovátřídní učitelka třídy VII.Ckozinova@zslibeznice.cz
Mgr. Lucie Trnkovátřídní učitelka třídy VII.Dtrnkova@zslibeznice.cz
Bc. Jana Štrbáková, Dis.třídní učitelka třídy VII.Estrbakova@zslibeznice.cz
Mgr. Michaela Narwovátřídní učitelka třídy VII.Fnarwova@zslibeznice.cz 
Mgr. Kateřina Vargelentřídní učitelka třídy VIII.Avargelen@zslibeznice.cz
PhDr. František Grunttřídní učitel třídy VIII.Bgrunt@zslibeznice.cz
Mgr. Alexandra Steinerovátřídní učitelka třídy VIII.Csteinerova@zslibeznice.cz
Bc. Kateřina Forštová třídní učitel třídy VIII.Dforstova@zslibeznice.cz
Mgr. Jakub Němečektřídní učitel třídy VIII.Enemecek@zslibeznice.cz

Mgr. Renáta Kynclová

Mgr. Iva Omachtová - zástup

třídní učitelka třídy IX.A

kynclova@zslibeznice.cz

omachtova@zslibeznice.cz

Mgr. Věra Novotná Machytková

třídní učitelka třídy IX.B

novotna@zslibeznice.cz 
Mgr. Vít Berantřídní učitel třídy IX.Cberan@zslibeznice.cz 
Mgr. Klára Uherovátřídní učitelka třídy IX.Duherova@zslibeznice.cz 
Mgr. Michaela Soškovátřídní učitelka třídy IX.Esoskova@zslibeznice.cz 
Mgr. Barbora FilsakováICT koordinátorka 2. stupeňfilsakova@zslibeznice.cz
Mgr. Marek Radina radina@zslibeznice.cz
Mgr. Libor Kučera kucera@zslibeznice.cz
Mgr. Alkantara Dudková dudkova@zslibeznice.cz
Nick Hirst hirst@zslibeznice.cz
Aneta Sedláčková M.A. sedlackovaa@zslibeznice.cz
Mgr. Šárka Mišurcová misurcova@zslibeznice.cz
Mgr. Kamila Paris paris@zslibeznice.cz
Ing. Jana Yahia yahia@zslibeznice.cz
Mgr. Kristýna Veinlichová veinlichova@zslibeznice.cz
Mgr. Vendula Choueiry choueiry@zslibeznice.cz
Mgr. Martin McGoldrick mcgoldrick@zslibeznice.cz
Mgr. Lada Šoltysová  soltysova@zslibeznice.cz
Ing. Kateřina Boleslavová  boleslavova@zslibeznice.cz
Jan Dadík dadik@zslibeznice.cz
Bc. Filip Šulc sulc@zslibeznice.cz 
Bc. Martin Mikl  mikl@zslibeznice.cz 
Bc. Jana Řehořková rehorkova@zslibeznice.cz
Mgr. Petra Vymazalová vymazalova@zslibeznice.cz
Mgr. Hana Chudovská chudovska@zslibeznice.cz 
Mgr. Katarina Kristová kristova@zslibeznice.cz 
Mgr. Yana Farren farren@zslibeznice.cz
Mgr. Filip Kapounek  kapounek@zslibeznice.cz
Petr Bárta barta@zslibeznice.cz 
Mgr. Michaela Potočková  potockova@zslibeznice.cz 
Ing. Martina Klemáková  klemakova@zslibeznice.cz

Pedagogičtí pracovníci - třídy skupinové integrace

Mgr. Lucie Ferencová Zichová třídní učitelka I. Szichova@zslibeznice.cz
Mgr. Marta Dostálovátřídní učitelka II. Sdostalova@zslibeznice.cz

Školní družina

Věra Frühaufová vychovatelka - oddělení I.Afruhaufova@zslibeznice.cz
Taťána Křížovávychovatelka - oddělení I.Bkrizova@zslibeznice.cz
Tereza Pačesovávychovatelka - oddělení I.Cpacesova@zslibeznice.cz
Bc. Marie Bakyovávychovatelka - oddělení I.Dbakyova@zslibeznice.cz
Zuzana Štroblovávychovatelka - oddělení I.Estroblova@zslibeznice.cz
Zuzana Trachtulcovávychovatelka - oddělení I.Ftrachtulcova@zslibeznice.cz
Simona Tremlovávychovatelka - oddělení I.Gtremlova@zslibeznice.cz
Kateřina Matějková vychovatelka - oddělení I.Hmatejkova@zslibeznice.cz
Andrea Dvořákovávychovatelka - oddělení I.CHdvorakova@zslibeznice.cz
Pavla Péterovávychovatelka - oddělení II.Apeterova@zslibeznice.cz
Lucie Salákovávychovatelka - oddělení II.Bsalakova@zslibeznice.cz
Ing. Dana Douděrovávychovatelka - oddělení II.Cdouderova@zslibeznice.cz
Eva Zajícovávychovatelka - oddělení II.Dzajicova@zslibeznice.cz
Simona Blažkovávychovatelka - oddělení II.Eblazkova@zslibeznice.cz
Kateřina Melicharovávychovatelka - oddělení II.Fmelicharova@zslibeznice.cz
Zuzana Verbířovávychovatelka - oddělení II.Gverbirova@zslibeznice.cz
Jana Bělíkovávychovatelka - oddělení III.Abelikova@zslibeznice.cz
Monika Vackovávychovatelka - oddělení III.Bvackova@zslibeznice.cz
Lucie Špůrovávychovatelka - oddělení III.Cspurova@zslibeznice.cz
Kristina Kopřivovávychovatelka - oddělení III.Dkoprivova@zslibeznice.cz
Simona Vaňkovávychovatelka - oddělení III.Evankova@zslibeznice.cz
Vendula Zavřelovávychovatelka - oddělení III.Fzavrelova@zslibeznice.cz
Zdena Haisovávychovatelka - oddělení III.Ghaisova@zslibeznice.cz

Asistentky pedagoga

Jana Bělíkováasistentka pedagogabelikova@zslibeznice.cz
Lucie Salákováasistentka pedagogasalakova@zslibeznice.cz
Bc. Marie Bakyováasistentka pedagogabakyova@zslibeznice.cz
Marie Frodlováasistentka pedagogafrodlova@zslibeznice.cz
Milada Musilováasistentka pedagogazikmundova@zslibeznice.cz
Monika Kracíkováasistentka pedagogakracikova@zslibeznice.cz
Monika Vackováasistentka pedagogavackova@zslibeznice.cz
Oksana Stevanoskaasistentka pedagogastevanoska@zslibeznice.cz
Petra Petříkováasistentka pedagogapetrikova@zslibeznice.cz
Markéta Pobudováasistentka pedagogapobudova@zslibeznice.cz
Simona Vaňkováasistentka pedagogavankova@zslibeznice.cz
Šárka Lukavskáasistentka pedagogalukavska@zslibeznice.cz
Veronika Diosegiováasistentka pedagogadiosegiova@zslibeznice.cz
Veronika Murkováasistentka pedagogamurkova@zslibeznice.cz
Zuzana Verbířováasistentka pedagogaverbirova@zslibeznice.cz
Lenka Vlčkováasistentka pedagogavlckova@zslibeznice.cz
Veronika Hochováasistentka pedagogahochova@zslibeznice.cz
Aneta Studenáasistentka pedagogastudena@zslibeznice.cz
Tereza Pačesová asistentka pedagogapacesova@zslibeznice.cz 
Matějková Kateřina asistentka pedagogamatejkova@zslibeznice.cz 
Marie Peroutkováasistentka pedagogaperoutkova@zslibeznice.cz 
Simona Tremlováasistentka pedagogatremlova@zslibeznice.cz 
Oksana Deniakasistentka pedagogadeniak@zslibeznice.cz
Denisa Hůrkováasistentka pedagogahurkova@zslibeznice.cz 
Svitlana Yandulovaasistentka pedagogayandulova@zslibeznice.cz
Pavlína Jersáková asistentka pedagogajersakova@zslibeznice.cz
Miroslava Krejčíasistentka pedagogakrejci@zslibeznice.cz
Libuše Kopřivováasistentka pedagogakoprivoval@zslibeznice.cz