Písmo: normální / velké

Sborovna základní umělecké školy

 

Mgr. Iva Štrynclová, zástupkyně ředitelky pro ZUŠ

klavír, korepetice

tel: 770 178 739

strynclova@zslibeznice.cz

 

Bc. Štěpán Camfrla, DiS. – akordeon, klavír, hudební nauka, hudební seminář (camfrla@zslibeznice.cz)

Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková – sborový zpěv, klavír, varhany, klávesový seminář

Anna Gaálová – klavír, korepetice

Miroslava Kratochvílová, DiS. – kytara, elektrická kytara, baskytara, souborová hra

Naděžda Novotná, DiS. – sólový zpěv, komorní zpěv (novotnan@zslibeznice.cz)

Josef Pospíšil – trombon, tenor, trubka, zfl, dechový orchestr

Magdaléna Pospíšilová – klavír

Ondřej Veselý, DiS.  – bicí nástroje

Zlata Vohryzková, DiS. – klarinet, saxofon, zfl

Gabriela Žižková, DiS. – zfl, příčná flétna, komorní hra

 

MgA. et Mgr. Radek Macke – výtvarný obor

Mgr.A. Jana Voldřichová – výtvarný obor

 

BcA. Ivana Sikorová, DiS.  – taneční obor (sikorova@zslibeznice.cz)

 

Telefon do sborovny ZUŠ: 775 407 963