Přijímací řízení

 

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025 najdete zde.

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby se dostavili do ZUŠ (vchod ZUŠ, 1. patro - ředitelna ZUŠ) k podpisu přihlášky v termínu 20. 6. 2024 14:00-16:30 nebo 21. 6. 2024 15:00-17:30, případně po individuální domluvě (strynclova@zslibeznice.cz, 770178739).

Místa uchazečů, kteří nebudou mít podepsané přihlášky do 25. 6. 2024 budou uvolněna náhradníkům.

Uchazeči s výsledkem zkoušky "náhradník" mohou být kontaktováni v případě uvolnění dalšího místa během června - září, případně v pololetí školního roku 2024/2025.

 

Medailonek ZUŠ

Abychom Vám usnadnili výběr hudebního nástroje, připravili jsme malý medailon, kde se kromě hudebních nástrojů můžete seznámit i s našimi učiteli hudebního oboru.

https://www.youtube.com/watch?v=88Jtl0TjJ1U&list=PLLbRfPFTBxIBuSCgc7l9si...

 

Pozvánka do tanečního oboru

Zajímá Vás tanec? Podívejte se na malou videopozvánku a přijďte mezi nás.

https://www.youtube.com/watch?v=VkLABGgwVNI

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.