Písmo: normální / velké

Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek do ZUŠ pro školní rok 2020/2021

Uchazeči si vyberou jeden z nabízených termínů, tento výběr nemá vliv na hodnocení zkoušky a rozhodování o přijetí.

Hudební obor: 23. 4. a 19. 5. vždy 14:00 - 17:00 hodin

Taneční obor: 20. 4. a 18. 5. v časech: 

13:30 - 14:45  uchazeči ve věku 6 - 7 let

15:00 - 15:45 uchazeči ve věku 8 - 10 let

16:00 - 16:45 uchazeči ve věku 11 let a starší

S sebou sportovní oděv (tričko, legíny), ponožky či piškoty

Výtvarný obor: 21. 4. a 18. 5. vždy 14:00 - 17:00 hodin

S sebou přineste 5 domácích prací.

Zkoušky se konají v budově ZUŠ. Nejméně 3 pracovní dny před termínem zkoušky zákonný zástupce vyplní a odešle internetovou přihlášku, kterou naleznete začátkem dubna ZDE. V termínu konání zkoušky se dostavte ke vchodu do ZUŠ, kde bude služba, u které se registrujete a obdržíte další pokyny.

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.