Šablony 2016

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace se zapojila do projektu „Šablony 2016„.
Tento projekt je financován Evropskou Unií.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, na podporu extrakurikulárních aktivit, na spolupráci s rodiči žáků školy.