Základní škola

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice je příspěvkovou organizací od ledna 1993. Škola je plně organizovaná a jejím zřizovatelem je obec Líbeznice. Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a základní uměleckou školu. Areál školy tvoří komplex budov, umístěných na kraji obce v klidné zóně. Součástí objektu je velký pozemek.

1. Hlavní budova
2. Rondel
3. Neorondel

hlavní budově jsou umístěny třídy 4. ročníku  a třídy 2. stupně, dvě třídy skupinové integrace a třídy základní umělecké školy. Žáci uvedených tříd používají ke vstupu do školy hlavní vchod. 

Rondelu jsou umístěny třídy: IV. A, V.A, V.B, V.C, V.D, V.E, V.F a přípravná třída a jedno oddělení školní družiny.

V Neorondelu jsou umístěny třídy 1. až 3. ročníku a 20 oddělení školní družiny.

Název školyZákladní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace
Sídlo školyMěšická 322, 25065 Líbeznice
Ředitel školyPhDr. František Grunt
Zástupkyně řediteleIng. Pavla Zarembová, Ph.D.
Zástupkyně řediteleMgr. Iva Omachtová
Zástupce řediteleMgr. Martin Skalický
Zástupkyně ředitele pro ZUŠMgr. Iva Štrynclová
ICT KoordinátorJan Dadík
Zřizovatel školyObec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Typ školyPříspěvková organizace, plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm
00875911

 

Novinky

18.3.2021

Žákyně a žáci základní umělecké školy připravili se svými učiteli online koncerty, které jsou sestaveny z vybraných příspěvků třídních přehrávek. První koncert Jarní se uskuteční online v pátek 19. 3. 2021 v 18 hodin, druhý koncert Velikonoční se uskuteční online v pondělí 5. 4. 2021 v 17 hodin. Srdečně zveme na obě premiéry.

Jarní koncert - https://bit.ly/3tuBVU8

Velikonoční koncert - https://bit.ly/3lsKuMu

16.3.2021

Připomínáme možnost využít psychologické konzultace pro žáky a rodiče ZŠ a ZUŠ Líbeznice, kterou ráda poskytne školní psycholožka Mgr. Kateřina Kopečná. Pokud máte jakýkoliv problém, potřebujete pomoci, povzbudit nebo si jen popovídat můžete zavolat na telefonní číslo 777 459 301 v pondělí, čtvrtek a pátek mezi 8 - 12 hodinou nebo si domluvit jiný termín na e-mailu kopecna@zslibeznice.cz. Kateřina Kopečná pracuje v líbeznické škole, denně přichází do kontaktu s žáky i rodiči, většinu z nich osobně zná. Možné je také využít Linku bezpečí pro děti na čísle 116 111 a rodiče na čísle 606 021. Více informací na https://www.zslibeznice.cz/novinky/psychologicka-konzultace. 

15.3.2021

Kompletní informace, postupy a potřebné formuláře pro zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici na http://zslibeznice.cz/zapis-do-1-rocniku-0.

Novinkou letošních zápisů je elektronická registrace k zápisu na www.zslibeznice.cz/zapisonline, která zápis alespoň trochu zjednoduší. 

V současné době bohužel nejsme schopni sdělit, zda zápisy budou probíhat s přítomností dětí u zápisu nebo bez nich, připraveni jsme na obě varianty.

Zápis je naplánovaný na 10. dubna 2021. 

V každém případě se na nové prvňáčky moc těšíme!

12.3.2021

Kde se vzalo jméno Líbeznice? Kdo je tajemný mužík ve slaměném klobouku? Jaké je tajemství zastávky Líbeznice II nebo líbeznického člobrda? Existuje v Líbeznicích vodník a jaké je tajemství jeho monogramu J.V.? Vše je ukryto v líbeznických pověstech, které v rámci výuky připravili žáci a žákyně devátých ročníků pod vedením paní učitelky Šárky Mišurcové. Mimochodem i její kabinet ukrývá své tajemství. Pověsti najdete v přílohách tohoto článku. Jsou krátké a moc zajímavé. Připravujeme je i v tištěné podobě a doufáme, že Staré pověsti české vystřídají v líbeznických knihovničkách Nové pověsti líbeznické. 

6.3.2021

Od líbeznických skautů, konkrétně od Michala Jecha z oddílu Stopařů, jsme dostali nabídku zveřejnit venkovní hru pro jednotlivce s názvem Líbeznická pátračka. Úkolem je nalézt po Líbeznicích všechna místa, která jsou na fotkách v instrukcích hry, které jsou přílohou tohoto článku a vyfotit na těchto místech selfie. Může to být selfie osoby nebo oblíbeného plyšáka, mazlíčka, postavičky.

5.3.2021

Od pondělí 8. března 2021 opět funguje školní jídelna a nabízí jídlo do jídlonosičů pouze pro žáky základní školy na distanční výuce, jeden žák má nárok na jeden oběd a zaměstnance školy. Obědy je možné si objednat i v době járních prázdnin přes www.strava.cz běžným způsobem. Obědy na pondělí 8. 3. je možné výjimečně objednat dnes, tedy v pátek 5.

4.3.2021

V následujcícich dnech bude na líbeznické škole probíhat online dotazníkové šetření, které je součástí projektu společnosti SCIO Mapa školy. 

Tento projekt  nabízí škole zpětnou vazbu a celkové hodnocení jednotlivých oblastí výuky a školního provozu z pohledu žáků, rodičů, učitelů i provozních zaměstnanců. Zároveň poskytuje srovnání i s dalšími školami, které se projektu zúčastní. Anketa probíhá formou dotazníků, které byly zaslány přes Bakaláře na ročiče, vždy s unikátním kódem pro rodiče i žáky. Dotazníky jsou přístupné na www.mapaskoly.cz 

Pokud by někdo zprávu nedostal nebo kód nemohl najít, je možné se obrátit na vedení školy nebo třídní učitele. 

Prosíme o spolupráci a vyplnění dotazníků, čím více budeme mít odpovědí, tím bude celá Mapa školy komplexnější.
Výsledky budou zveřejněny na webu školy.

27.2.2021

Z rozhodnutí vlády České republiky dochází od 1. března 2021 k uzavření škol i pro výuku v prvních, druhých, přípravných a speciálních třídách. Líbeznická škola od tohoto data přechází na kompletní distanční výuku. Recepce ve školních budovách budou fungovat v režimu 7:30 - 13:00. Ve škole vždy přítomen někdo z vedení školy. 

Školní jídelna bohužel nebude fungovat ani příští týden z důvodu prodloužení karantény. Jídelna by mohla začít fungovat pro vaření do jídlonosičů po jarních prázdninách, tedy od 15. března 2021. O vývoji situace ve školní jídelně budeme informovat. 

23.2.2021

Z důvodu pozitivního nálezu na COVID - 19 u jedné z pracovnic školní jídelny je školní jídelna na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od zítra, tj. středy 24. 2. uzavřena. Personál jídelny byl z rozhodnutí hygienické stanice poslán do karantény. Tento stav bude trvat  nejméně do konce tohoto týdne. Do pátku 26. 2.

12.2.2021

Přinášíme informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Připravujeme novinku v podobě online zápisu, kdy celý proces maximálně zjednodušíme a omezíme tím administrativu v papírové podobě. Zápis chceme realizovat přes nástroj Zápisy online www.zapisyonline.cz 
Jakmile bude nový nástroj plně připraven, připravíme podrobné kroky potřebné k zápisu. 
Ohledně přítomnosti dětí u zápisu a jeho reálné podoby budeme také informovat podle vývoje epidemiologické situace.  
Aktuální informace k zápisu a termíny jsou zveřejněny v sekci Zápis do 1. ročníku - http://zslibeznice.cz/zapis-do-1-rocniku-0

Stránky