Novinky

18.3.2024

Líbezničtí recitátoři se již tradičně zúčastnili okresního kola recitační soutěže Poetické setkání a opět nezklamali. Ve svých kategoriích získaly ocenění Gabriela Irišková ze 6.A, Berta Šandová ze 6.F a Linda Jakubčíková z 9.A.
Anthony Oudes ze 7.B získal dokonce ocenění s postupem do krajského kola. Blahopřejeme!

13.3.2024

Již tradičně proběhla na líbeznické škole výtvarná soutěž mezi spřátelenými sousedními školami (ZŠ Hovorčovice, Odolena Voda, Panenské Břežany, Klecany, ZŠ Spektrum). Letošní ročník měl téma: Člověk – obdivuhodná bytost.

Obrázky žáků všech zúčastněných škol byly opět na vysoké úrovni a odborná porota měla obtížný úkol vybrat ty nejzajímavější. Na výsledkové listině se dozvíte, jak se nakonec rozhodla a kdo získal ocenění. Všem vítězům moc gratulujeme, svůj diplom a cenu si mohou vyzvednout na slavnostní vernisáži v kavárně Žlutá karta ve čtvrtek 18.4. od 17:00. Oceněné práce a výsledková listina jsou k vidění v galerii. 

15.2.2024

V lednu a v únoru se v naší škole konaly olympiády z druhého cizího jazyka. V těchto jazykových soutěžích žáci prokazují své jazykové dovednosti v porozumění textu, slovní zásobě, gramatice a porozumění autentické nahrávky.

Do druhého ročníku německé olympiády se přihlásilo celkem 25 žáků a žákyň z 9.tříd.

V písemné a následující ústní části nejvíce zabodovali tři chlapci z 9.A a to v tomto pořadí: 1. místo Aramajis Martirosjan, 2.místo Andrey Zinovyev a 3.místo Matěj Slípka.

V navazujícím okresním kole se 12.února Andrey Zinovyev

14.2.2024

V úterý 13. února proběhla v uměleckém sále na naší škole recitační soutěž Poetické setkání, které se zúčastnilo 36 žáků 1. stupně. Všechny děti měly krásné básničky a moc si slavnostní dopoledne užily.

V kategorii druhých a třetích tříd porota rozhodla takto:  1. místo -  Julie Zábranská ze 3. G,  2. místo – Valentina Poláčková ze 3. D a 3. místo – Valerie Ondrušková ze 3. G. Byla udělena i dvě čestná uznání žákům ze 2. D a to – Mikuláši Šuchmovi a Alexi Spazierovi.

13.2.2024

Děti ze 4., 5. a 6. ročníků včera absolvovaly program JAK SE DĚLÁ ZOO. Během dvouhodinové přednášky se z úst bývalého ředitele Zoo Praha Petra Fejka dozvěděly, proč jsou zoologické zahrady potřebné, vyslechly si dramatické příběhy z období povodní a určitě je zaujal i křik nejhlučnějšího ptáka na světě - zvonovce. V neposlední řadě si žáci uvědomili, že i oni se mohou podílet na každodenní ochraně naší přírody, aby mohlo co nejvíce živočichů žít ve svém přirozeném prostředí, místo v zoologických zahradách. Děkujeme za milou návštěvu a třeba zase někdy na viděnou.

8.2.2024

Včera a dnes se v divadle Karla Hackera v Kobylisích uskutečnily celkem 3 představení muzikálu s názvem Kocourek Modroočko. Knížku Jana Koláře zhudebnil Marek Eben a do krásného nastudování ho převedli žáci pěveckého a tanečního oboru ZUŠ pod vedením paní učitelek Naděždy Novotné a Sophie Kereškéni. Na dekoracích pak spolupracovali i žáci výtvarného oboru. Představení se všem moc povedlo, herecké, pěvecké i taneční výkony byly vskutku profesionální, což ocenili diváci z řad žáků naší školy na dopoledních představeních a rodiče s dětmi na včerejším večerním představení. Moc děkujeme všem účinkujícím i paním učitelkám za krásný kulturní zážitek.

30.1.2024

Pro letošní školní rok vyhlásila Umělecká rada ZUŠ za podpory MŠMT soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír, kytaru, smyčcové nástroje, dechové orchestry a soutěžní přehlídku výtvarného oboru. Všechna tato klání jsou celorepubliková a postupová - začínají v jednotlivých školách a ti nejlepší z nejlepších se setkají v ústředních kolech. V líbeznické ZUŠ výběr kandidátů začal 23. 1. školním kolem soutěže ve hře na klavír. Celkem se do něj připravilo 15 žáků, jejichž krásné výkony hodnotila pětičlenná porota pod vedením nezávislé předsedkyně paní Hany Šimerové. První ceny získali a do okresního kola nás budou reprezentovat Daniela Irišková, Klára Šafářová, Aneta Nekvasilová, Isabella Strejčková, Martin Šula, Valentina Poláčková, Gabriela Irišková a Václav

25.1.2024

Na líbeznické škole jsme vyhlásili výtvarnou soutěž Navrhni vlajku pro svoji školu. Cílem bylo získat návrh, na základě kterého bychom mohli vyrobit školní vlajku.

Do soutěže se se svými pracemi přihlásilo mnoho dětí z prvního i druhého stupně ZŠ. Odborná porota měla velmi těžký úkol-vybrat z tohoto množství návrhů ty nejzajímavější. Na přiložené výsledkové listině si můžete přečíst, jak se nakonec rozhodla. Vítězný návrh žákyně Nely Clifford z 9.D jsme zaslali vexilologické společnosti (zabývá se studiem vlajek). Podle posudku odborného pracovníka této společnosti, bude muset vítězný návrh projít ještě několika úpravami,

18.1.2024

Na šumavském Zadově právě probíhá prvních turnus lyžařských kurzů pro sedmé třídy. Čerstvý vzduch a krásné zimní počasí se spoustou sněhu si užívají třídy 7.A, 7.D a 7.F. Kurz jsme doplnili i o zájemce z řad žáků osmých i devátých tříd. Své lyžařské umění si lyžníci vyzkoušeli na sjezdovkách, běžkách a letos poprvé i na snowboardech. Dost času zbývá i na oddychové aktivity a tmelení kolektivů. SKOL!

16.1.2024

Každoročně se na naší škole pořádá školní kolo Olympiády v českém jazyce, ani tento rok nebyl výjimkou. Olympiáda je velmi náročná, proto je určená pro starší studenty 8. a 9. ročníků. V tomto roce se na olympiádě sešlo 30 vybraných studentů z 8.ročníků. Žáci v ní musí prokázat jazykovědné znalosti, cit pro jazyk a ještě v časovém limitu napsat slohovou práci na zadané téma. S největším počtem bodů se na 1.místě umístila Adéla Kadečková z 8.A a 2.místo obsadila Tereza Profousová z 8.D. Děvčata postupují do okresního kola. Všem ostatním účastníkům olympiády děkujeme a oběma vítězkám gratulujeme. 

Stránky