Změny ve vedení školy

K 1. únoru 2021 došlo na líbeznické škole k personálním změnám. Do zaslouženého důchodu odešla po neuvěřitelných 34 letech strávených na líbeznické škole paní ředitelka Ivana Pekárková, na vlastní žádost spolu s ní skončili i její zástupci Kateřina Lindová a Pavel Manych. Všem patří velké poděkování za dlouhodobou práci pro naši školu. 

V této souvislosti došlo ke změnám ve vedení školy. Ředitelem školy je František Grunt, novou zástupkyní ředitele byla jmenována Pavla Zarembová, která na škole působí dlouhodobě jako učitelka anglického jazyka a která bude zodpovědná za 4. - 9. ročníky. Ve vedení školy zůstávají Martin Skalický jako zástupce ředitele pro Neorondel, tedy 1. - 3. ročníky, a Iva Štrynclová, která je zodpovědná za Základní uměleckou školu. Koordinátorem ICT se stal nově Jan Dadík, který na škole již také působí a podílel se zde na zavedení distanční výuky. Kontakty na nové vedení školy najdete na . Úvazky za odcházející učitele se podařilo doplnit zkušenými a kvalifikovanými pedagogy.
Cílem nového vedení školy je, aby se líbeznická škola těšila respektu a byla institucí, která bude především poskytovat kvalitní vzdělávání a otevřený přístup k žákům a kde bude přátelské a inspirativní prostředí pro učitele a ostatní kolegy. Chceme, aby naše škola byla institucí, která nabídne transparentní komunikaci s rodiči i širokou veřejností a stane se jakýmsi centrem vzdělávání v obci i okolí. K jednotlivým cílům máme připravené konkrétní body, které budeme postupně realizovat a o kterých Vás budeme informovat.

Na škole pokračuje distanční výuka v současném formátu a to minimálně do 14. února 2021. 

Páteční prázdniny byly využity k tomu, aby žáci prvních a druhých ročníků, přípravné třídy a žáci speciálních tříd, kteří do školy chodí, navštěvovali bezpečné prostředí. Celá budova Neorondelu a speciální třídy byly důkladně vydezinfikovány polymerovou dezinfekcí, která na všech površích vytváří ochrannou vrstvu s účinností až 21 dní.