Už se to vaří, už to kouří, už to bouchá

Naši osmáci se od září seznamují s dalším novým předmětem – chemií. Studenti z Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) jim přišli v pátek 30.9. tento předmět trochu přiblížit. Na naší škole máme celkem pět osmých tříd, tak se studenti VŠCHT celé dopoledne nezastavili. Ukazovali žákům zajímavé pokusy, které ve škole jen tak neuvidí. Nejprve žáci zjišťovali, kde všude najdou chemii. Otázky a odpovědi na toto téma vystřídal ohňový semafor. Aby ohně nebylo málo, tak se seznámili se střelným prachem a následně si vyzkoušeli vyrobit hasící přístroj. Velký úspěch slavil i suchý led nebo pokusy s tekutým dusíkem. I když žáky učíme, že chuť v chemii nepoužíváme, tak studenti toto pravidlo porušili a na závěr ukázky připravili žákům sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Zmrzliny různých barev a příchutí slavily velký úspěch a během přestávek přilákaly i žáky z ostatních ročníků. Věříme, že toto malé okénko do chemie se žákům líbilo a že jim pomůže při jejich studiu. Velké poděkování patří paní učitelce Šárce Holoubkové za organizaci celé akce.

Fotogalerie