Recitační soutěž Poetické setkání

V úterý 13. února proběhla v uměleckém sále na naší škole recitační soutěž Poetické setkání, které se zúčastnilo 36 žáků 1. stupně. Všechny děti měly krásné básničky a moc si slavnostní dopoledne užily.

V kategorii druhých a třetích tříd porota rozhodla takto:  1. místo -  Julie Zábranská ze 3. G,  2. místo – Valentina Poláčková ze 3. D a 3. místo – Valerie Ondrušková ze 3. G. Byla udělena i dvě čestná uznání žákům ze 2. D a to – Mikuláši Šuchmovi a Alexi Spazierovi.

V kategorii čtvrtých a pátých tříd získali ocenění tito žáci: 1. místo - Karolína Martincová z 5. C, 2. místo – David Oudes ze 4. D  a 3. místo -  Adam Genrt z 5. C. Čestné uznání bylo uděleno Janu Malknechtovi ze 4. A

Všem recitátorům, paní učitelkám a rodičům děkujeme za vzornou přípravu a ocenění žáci budou líbeznickou školu reprezentovat v obvodním kole Poetického setkání 2024 a dalších recitačních soutěžích – Macharův Brandýs a Líbeznická bublina.

Fotogalerie