Líbeznická škola součástí projektu Mapa školy

V následujcícich dnech bude na líbeznické škole probíhat online dotazníkové šetření, které je součástí projektu společnosti SCIO Mapa školy. 

Tento projekt  nabízí škole zpětnou vazbu a celkové hodnocení jednotlivých oblastí výuky a školního provozu z pohledu žáků, rodičů, učitelů i provozních zaměstnanců. Zároveň poskytuje srovnání i s dalšími školami, které se projektu zúčastní. Anketa probíhá formou dotazníků, které byly zaslány přes Bakaláře na ročiče, vždy s unikátním kódem pro rodiče i žáky. Dotazníky jsou přístupné na www.mapaskoly.cz 

Pokud by někdo zprávu nedostal nebo kód nemohl najít, je možné se obrátit na vedení školy nebo třídní učitele. 

Prosíme o spolupráci a vyplnění dotazníků, čím více budeme mít odpovědí, tím bude celá Mapa školy komplexnější.
Výsledky budou zveřejněny na webu školy.

Šetření je anonymní a je připraveno tak, aby všichni mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.

Vyplněné dotazníky škole poskytnou představu o oblastech, na které je třeba se zaměřit, aby vzdělávání v Líbeznicích dosahovalo co nejlepší úrovně. Zároveň se ve výsledcích odrazí i naše silné stránky, na nichž budeme do budoucna stavět.