Koncerty pro budoucí muzikanty

Blíží se talentové zkoušky, a proto nastal vhodný čas prezentovat dětem z mateřské školy a žákům prvního stupně základní školy méně známé hudební nástroje. Pedagogové ZUŠ zorganizovali celkem osm koncertů, na kterých společně se svými žáky předvedli řadu dechových nástrojů, akordeon, klavír i bicí nástroje. První dopoledne se odehrálo pro předškoláky přímo v mateřské škole, žáci základní školy pak přijali pozvání do uměleckého sálu, kde se postupně vystřídalo 17 tříd prvního stupně. Děkujeme všem posluchačům za pozornost a zvídavé dotazy, žákům ZUŠ a učitelům za pěkně připravený program s milým komentářem.