Jak se dělá ZOO

Děti ze 4., 5. a 6. ročníků včera absolvovaly program JAK SE DĚLÁ ZOO. Během dvouhodinové přednášky se z úst bývalého ředitele Zoo Praha Petra Fejka dozvěděly, proč jsou zoologické zahrady potřebné, vyslechly si dramatické příběhy z období povodní a určitě je zaujal i křik nejhlučnějšího ptáka na světě - zvonovce. V neposlední řadě si žáci uvědomili, že i oni se mohou podílet na každodenní ochraně naší přírody, aby mohlo co nejvíce živočichů žít ve svém přirozeném prostředí, místo v zoologických zahradách. Děkujeme za milou návštěvu a třeba zase někdy na viděnou.