INFORMACE K PROVOZU ZŠ LÍBEZNICE od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT si vás dovolujeme seznámit s novými informacemi týkající se provozu líbeznické školy od 30. listopadu 2020.

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy a žáků I. a II. SI
 • žáků 1. stupně základní školy
 • žáků 9. ročníku základní školy
 • žáků 6. – 8. ročníku základní školy v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Žáci, kterých se týká rotační výuka, budou navštěvovat školu takto:

 • V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020 třídy VI.B,D, VII.B, VIII.B a IX.A,B,C navštěvují školu, učí se podle rozvrhu.
 • Třídy VI.A,C,E, VII.A,C, VIII.A,C mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena.·     

 

 • V týdnu od 7.  prosince do 11. prosince 2020 třídy VI.A,C,E, VII.A,C, VIII.A,C a IX.A,B,C navštěvují školu, učí se podle rozvrhu.
 • Třídy VI.B,D, VII.B, VIII.B mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena.

 

 • V týdnu od 14. prosince do 18. prosince 2020 třídy VI.B,D, VII.B, VIII.B a IX.A,B,C navštěvují školu, učí se podle rozvrhu.
 • Třídy VI.A,C,E, VII.A,C, VIII.A,C mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena.     

 

 • V týdnu od 21.  prosince do 22. prosince 2020 třídy VI.A,C,E, VII.A,C, VIII.A,C a IX.A,B,C navštěvují školu, učí se podle rozvrhu.
 • Třídy VI.B,D, VII.B, VIII.B mají distanční výuku, přítomnost těchto žáků ve škole není povolena.

 

Žáci plnící povinnou školní docházku distančním způsobem si mohou stravu odebrat ve výdejním okénku (boční vstup Neorondelu) v době od 10:45 do 11:15 nebo od 14:00 do 14:30 hodin.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Do jedné skupiny ve školní družině lze zařadit žáky jednoho ročníku.

Během dne se doporučuje zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

O dalších případných úpravách vás na základě aktuální epidemiologické situace budeme informovat.

Na všechny žáky se v líbeznické škole velmi těšíme.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy