Hlavní změny v organizaci přijímacích zkoušek na střední školy na školní rok 2021/2022

1. Ředitel školy (SŠ, VOU, SOU, apod.) zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2021. Informace naleznete na stránkách zvolené školy.2. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Podrobně zde:

https://www.msmt.cz/file/53812?highlightWords=MSMT+34536%2F2020

3. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: MSMT-34536/2020-2 pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 jsou zde:

https://www.msmt.cz/file/54092/

V dokumentu jsou červeně doplněna specifika související s epidemií koronaviru SARS CoV-2

4. Přihlášky ke vzdělávání na střední škole (termín podání, tiskopisy, návod pro vyplnění, úpravy podmínek přijímacího řízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro obor Gymnázium se sportovní přípravou):
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss