Celostátní kolo přehlídky pěveckých sborů

Pěvecký sbor Líbezníček reprezentoval naši školu a celý Středočeský kraj na 31. celostátní přehlídce školních pěveckých sborů, která se konala ve dnech 27. - 28. 5. 2022 v Uničově. Uničovská koncertní síň hostila nejlepší české dětské pěvecké sbory, které své kvality prokázaly již na postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. Líbezníček za svůj mimořádný výkon získal Zvláštní cenu poroty a Anežka Štrbáková obdržela Zvláštní cenu poroty za sólo ve skladbě Jak se volá na písničku. Děkujeme paní sbormistryni Veronice Dvořáčkové Žofákové za přípravu soutěžního výkonu a systematickou práci, která líbeznické hudebníky dovedla na významné pódium. Díky patří i všem rodičům, bez jejichž podpory a obětavosti by se činnost celého kolektivu nemohla dařit.