Antigenní testování - aktuální informace

 

Dd pondělí 3. ledna 2022 nastávají některé změny v antigenním testování žáků ve škole. Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, a to až do 16. ledna. Od 17. ledna bude probíhat testování opět jednou týdně v pondělí, pokud se do té doby něco nezmění.

Nově se testují všichni žáci, tedy i ti, kteří jsou plně očkováni, a také ti, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid-19.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek - zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Vše ostatní ohledně testování zůstává stejné, platí možnost přítomnosti zákonných zástupců při testování pro všechny ročníky. Opět budou také k zakoupení po oba dva testovací dny antigenní testy ze slin za 50 Kč na recepcích jednotlivých budov.