Novinky

3.6.2023

Ve velkém sále líbeznické školy se tradičně sešli recitátoři ze spřátelených sousedních základních škol (Hovorčovice, Klecany, Zdiby, Panenské Břežany, Odolena Voda a Spektrum Praha), aby se navzájem potěšili uměleckým přednesem krásných a zajímavých textů. Líbeznická bublina, jak se toto setkání jmenuje, se stala příležitostí k setkání dětí i pedagogů sousedních škol a umožnila všem prožít příjemné poetické dopoledne, které zakončili společným obědem ve školní jídelně. Všem se patří poděkovat za účast a našim paním učitelkám Šárce Mišurcové a Janě Pešinové za organizaci.

1.6.2023

Dnes jsme i na líbeznické škole oslavili Den dětí. Většina tříd vyrazila ven, některé na výlet, jiné na zmrzlinu nebo do parku. Deváťáci a osmáci si pro první a druhé třídy, přípravnou třídu i třídy speciální integrace přiravili dopoledne plné her a soutěží. Byl to moc hezký meziročníkový počin. K obědu byl řízek s bramborovou kaší a zmrzlinový kornout. Všem za všelijaké aktivity děkujeme. Dětem přejeme, ať jsou všechny jejich dny báječné. Fotografie v galerii.

30.5.2023

Aktivity primární prevence patří mezi důležité prvky, které v líbeznické škole zařazujeme v různých podobách pro všechny ročníky. V uplynulých dnes se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili besed s Policií ČR a Obecní policiím Líbeznice. Osmáci absolvovali besedu k trestně právní odpovědnosti mladistvých. Vzhledem k tomu, že se postupně budou stávat hrdými majiteli občanských průkazů, je to téma velmi aktuální. Uvědomili si, jaká práva a povinnosti má držitel občanského průkazu, byť je neplnoletý. Sedmáci besedovali na téma kyberšikany. Toto téma je stále velmi aktuální. Z reakcí dětí vyplynulo, že se mnozí s kyberšikanou setkali a již věděli, jak zareagovat. V podobně zaměřených besedách budeme pokračovat i v dalších letech, poučení není nikdy dost. Děkujeme PČR i Obecní policii Líbeznice za skvěle připravené přednášky i jejich čas.

25.5.2023

Právě probíhá druhý zahraniční zájezd. Naši francoužštináři vyrazili do hlavního města Francie. V Paříži obdivují nejznámější památky jako například Notre Dame, Sainte-Chapelle, Montparnasse, Musée du Louvre, Sacré-Coeur a samozřejmě symbol města Tour Eiffel. Čas zůstal i na prohlídku Versailles. Kromě prohlídky pamětihodností jistě procvičí i základy francouzského jazyka.

22.5.2023

Do mezinárodní výtvarné soutěže grafických prací Krásná jako kvítka posílají letos svoje grafiky (suché jehly) tři žákyně líbeznické školy: Natálie Dostálová z 8.E (Havrani na poli), Helena Vágnerová z 8.E (Vesmírná krajina) a Klára Šifaldová ze 6.D (Mraveniště). Přikládáme fotografie jejich prací, abyste se mohli podívat, jaká jsou děvčata šikovná.

19.5.2023

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i přátele školy na bohatý program v pátek 16. června 2023 od 15:00 v areálu školy. K vidění budou desetimetrové modely Marsu a Slunce, které doplní loňskou výstavu Země a Měšíce, hned 3 koncerty, výtvarná výstava a škola bude otevřena v rámci Dne otevřených dveří. Děti si také připraví prodejní Jarmark. Přijďte nás podpořit a zažít skvělé odpoledne, podvečer i večer s naší základní školou.

16.5.2023

Žáci líbeznické základní školy poslali svoje obrázky do národního kola výtvarné soutěže Dětská mapa Barbary Petchenik. Z 346 prací, které v jejich kategorii poslaly do soutěže děti z celé republiky, ocenila odborná porota deset nejzajímavějších - z těchto deseti byly tři z líbeznické školy! Oceněni byli: Joakim Benjamin Suchel (4.F), Eliška Pokorná (6.E) a Filip Veselý (6.B). Filip Veselý se se svojí výtvarnou prací umístil dokonce na prvním místě, jeho obrázek byl odeslán do mezinárodního kola soutěže a bude vystaven v rámci Mezinárodní kartografické konference v Kapském Městě v Jihoafrické republice (srpen 2023). Blahopřejeme!

13.5.2023
Téměř padesát čtvrťáků a páťáků se letos utkalo ve druhém ročníku školní soutěže v hláskování Spelling Bee. Ze čtvrtých ročníků se na 1. místě umístila Lea Vangeli ze 4.B, na 2. místě Matěj Bartušek ze 4.F a na 3. místě Mia Lori. Z pátých ročníků se na 1. místě umístil Šimon Plodek, na 2. místě Jon Krasniqi a na 3.
12.5.2023

Až do Černínského paláce, sídla Ministerstva zahraničí, byly pozvány žákyně Vanessa Jäger z 8.A a její vyučující Kamila Paris na slavnostní předání cen fotografické soutěže Focus pořádané v rámci Dnů frankofonie 2023 Francouzským institutem v Praze. Do soutěže bylo zasláno kolem 450 fotografií z celé České republiky. Žáci a studenti francouzštiny byli rozděleni podle věku do dvou kategorií. V kategorii do 15 let měli mladí fotografové za úkol najít nebo vytvořit citát na téma Přátelství (L’Amitié), přeložit ho do francouzštiny a především ho ilustrovat pomocí vlastní fotografie.

11.5.2023

Dnes před budovu Neorondelu přijela vzácná zvířecí návštěva. Žáci 5. ročníků měli možnost shlédnout ukázku jízdní policie, součást městské policie hl. m. Prahy. Viděli dva koně se dvěma policistkami a jejich kolega program uváděl. Dozvěděli se, kde mohou jízdní policii potkat a co všechno koně umí. Policisté jim ukázali základní dovednosti, ale také přeskok ohně, průchod pod keřem i mezi barely a dokonce i chůzi v okolí dýmovnice a jisker od ohňostroje. S tím vším se koně mohou setkat a musí tyto situace znát a nebát se. Stejně tak musí umět reagovat na velký, hlučný dav lidí. Bylo to moc zajímavé dopoledne a děti donesly koníkům i dobroty a mohly si je pohladit.

Stránky