Digitální pomůcky ve výuce

Velkou novinkou letošního roku je celá paleta digitálních pomůcek pro výuku nejen nové informatiky. Od školního roku 2023/24 se předmět Informatika zařadil do rozvrhu všech žáků od 4. do 9. ročníku. S digitálními pomůckami se ale v rámci základů digitálních kompetencí budou setkávat žáci již od 1. ročníku. Zatímco napříč všemi ostatními předměty si budou žáci osvojovat digitální kompetence, v předmětu informatika je čeká informatické myšlení.

Pro ty nejmladší jsme do školy pořídili třídní sady Blue-bot. Od 4. ročníku budou žáci trénovat informatické myšlení s edukativní stavebnicí ScotieGo a mini roboty Vex123. Roboti Vex123 mají několik úrovní obtížnosti a komplexity, takže se s nimi budou žáci potkávat až do 6. ročníku. Pro žáky 2. stupně pak jsou k dispozici OzzoBoti, roboti Edison a programovatelné destičky MicroBit. Zapomenout nesmíme na čistě softwarové pomůcky Scretch, MakeBlok a portál Umíme.to, který je u učitelů velmi oblíben napříč předměty.

Škola také zakoupila multilicence elektronických učebnic Flexibooks a v současné době probíhá jejich zpřístupňování žákům na 2. stupni. V neposlední řadě jsme pro podporu čtenářské gramotnosti pořídili 90 ks čteček elektronických knih se zajímavým portfoliem

knižních titulů.