Písmo: normální / velké

HLAVNÍ PRÁZDNINY

30. 6. 2016

Vážení rodiče,
během hlavních prázdnin (1.7. - 31.8.2016) je možné si každé pondělí od 10 do 12 hodin vyzvednout nevydaná vysvědčení ve sborovně na hl. budově. Fotografie z posledního zvonění 9. ročníku si budou moci žáci vyzvednout od 11.7.2016.

zs libeznice

Novinky

Kroužky angličtiny v ZŠ a ZUŠ Líbeznice

28. 6. 2016

Kroužky angličtiny v ZŠ a ZUŠ Líbeznice bude od září 2016 zajišťovat jazyková škola Živá angličtina – Pavla Zarembová

Zpráva z Relaxy

zs libeznice

24. 6. 2016

Poslední den jsme dopoledne strávili v lese, odpoledne u bazénu a večer jsme zhodnotili celý průběh našeho pobytu. Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali dětem sponzorské dárky. Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny.

FOTOGALERIE

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

zs libeznice

7. 6. 2016

Do Kladna se pro ocenění v celostátní výtvarné soutěži „Domácí mazlíčci“ vydali žáci výtvarného oboru ZUŠ Líbeznice. Za svá výtvarná díla, která vytvořili pod vedením pana učitele Radka Mackeho, získali: Jáchym Jakubčík 1. místo a Amélie Novotná Čestné uznání.

Blahopřejeme!

Vychovatelka

7. 6. 2016

Přijmeme vychovatelku do školní družiny.Požadované pedagogické středoškolské vzdělání. Informace na tel .čísle 773 770 905

Zpráva z Loužku

3. 6. 2016

Vážení rodiče, třída II.B je v pořádku na místě, ubytovali se, jsou po obědě. Bližší informace na třídním webu.

S pozdravem
Třídní učitelka
Dana Fišerová

Turnaj v Člověče, nezlob se a Piškvorkách

zs libeznice

26. 4. 2016

Dne 23. dubna se uskutečnil 2. ročník turnaje v Člověče, nezlob se a v Piškvorkách a 1. ročník šachového turnaje.

Výsledky šachového turnaje

26. 4. 2016

V sobotu 23. dubna se uskutečnil první ročník šachového turnaje pořádaný Stonožkou Líbeznice.

Živá minulost

zs libeznice

25. 4. 2016

29.3 2016 se v ZŠ a ZUŠ Líbeznice uskutečnil dějepisný projekt pro žáky 7. a 8. ročníku nazvaný “Živá minulost”. Zavedl nás do doby vlády posledních Přemyslovců. Celou tuto akci organizovala paní učitelka Sobotková a pan Rosenberg, otec žákyně 7. ročníku. Ten napsal scénář k osmi scénkám a připravil pro nás dobové oblečení, které bylo věrnou kopií toho z 13. století.

Vernisáž výstavy Osudy v komiksu

zs libeznice

16. 4. 2016

V rámci letošního celoškolního projektu Člověk se ve čtvrtek 14. dubna 2016 konala vernisáž k výstavě KOMIKSOVÉ ZTVÁRNĚNÍ ŽIVOTNÍCH PŘÍBĚHŮ OSOBNOSTÍ, JEJICHŽ JMÉNA NESOU NÁZVY ULIC V LÍBEZNICÍCH.

Naše Andersenova noc

zs libeznice

11. 4. 2016

Páteční noc z 8. dubna na 9. dubna strávila třída II. D ve škole v duchu celostátní Andersenovy noci. Ta Naše noc byla vylepšena školním kolektivem, nocováním ve své třídě a čtením knížek, které jsou třídou oblíbeny.

Všechny novinky >