Přijímací řízení

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

Srdečně zveme zájemce o umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru k talentovým zkouškám, které se budou konat:
 
Hudební obor 6. 5. a 28. 5. 2024
Taneční obor 22. - 23. 5. a 5. - 6. 6. 2024
Výtvarný obor 23. 5. a 4. 6. 2024
 
Přihlášení ke zkoušce probíhá ve dvou krocích, a to nejpozději tři pracovní dny před termínem zkoušky:
1. odeslání elektronické přihlášky, kterou vyplníte zde.
2. rezervace dne a času zkoušky - do 2 pracovních dnů od podání přihlášky obdržíte e-mail s odkazem na rezervační formulář, poznamenejte si ID přihlášky uvedené v zápatí zprávy, pod tímto číslem bude zveřejněn výsledek zkoušky. 
 
Pro každý obor se podává přihláška zvlášť. V hudebním oboru se podává pouze jedna přihláška i v případě, že máte zájem o vícero hudebních nástrojů/nástroj+zpěv.
Studium v ZUŠ je určeno žákům ve věku 5 - 18 let.
 
Doporučujeme se seznámit s článkem Než přihlásíte dítě do ZUŠ a s Kritérii pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice na této webové stránce.
V případě dotazů kontaktujte zástupkyni strynclova@zslibeznice.cz.
 
Těšíme se na Vás!
 

 

 

Medailonek ZUŠ

Abychom Vám usnadnili výběr hudebního nástroje, připravili jsme malý medailon, kde se kromě hudebních nástrojů můžete seznámit i s našimi učiteli hudebního oboru.

https://www.youtube.com/watch?v=88Jtl0TjJ1U&list=PLLbRfPFTBxIBuSCgc7l9si...

 

Pozvánka do tanečního oboru

Zajímá Vás tanec? Podívejte se na malou videopozvánku a přijďte mezi nás.

https://www.youtube.com/watch?v=VkLABGgwVNI

 

Než přihlásíte dítě do ZUŠ

Máte-li zájem o studium v ZUŠ, přečtěte si pozorně informace zde.

Seznam vyučovaných oborů najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ Líbeznice

Obecná:

Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, uspokojivá úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor:

1)  Intonační předpoklady - zpěv lidové písně, zazpívání tónu zahraného na klavír.

2)  Rytmické předpoklady - schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční obor:

1) Vnitřní motivace a nadšení pro zvolený obor. 
2) Schopnost reagovat na zadání učitele a schopnost spolupráce v kolektivu.
3) Schopnost opakování rytmického modelu např. tleskáním, dupy, poskoky.
4) Schopnost rozpoznání změny hudebního tempa a také jeho udržení pohybovým projevem.
5) Schopnost předvést vlastní pohybovou představivost na zadané téma (např. ptáček, robot, vlny v moři atd.).
6) Fyzické předpoklady a přirozená koordinace pohybu. 
7) Dobrý zdravotní stav.
Uchazeči se ke zkoušce dostaví ve cvičebním úboru, ponožkách nebo piškotech.

 

Výtvarný obor:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1., 2. a 3. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium ve 4. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně dle předlohy nakreslit stínovanou kresbu tužkou (zátiší).

3) Všichni uchazeči přinesou minimálně 5 doma vypracovaných výtvarných prací na libovolné téma.