Digitální pomůcky na líbeznické škole

V líbeznické škole mají žáci od letošního září k dispozici téměř 200 ks počítačů - Chromebooků pro potřeby výuky. Dále žáci mohou používat 120 tabletů s operačním systémem Android a 30 tabletů s odnímatelnou klávesnicí se systémem Chrome OS. Celkem je k dispozici 13 mobilních učeben na všech budovách. Tato technika je ještě dále doplněna o 90 ks čteček elektronických knih se zajímavým portfoliem knižních titulů. Všechna tato zařízení jsou používána napříč předměty.
Výrazné investice nám umožnil Národní plán obnovy (NPO), který je určen primárně pro nákup digitálních pomůcek do výuky, dále pak program Prevence digitální propasti, ze kterého je možné financovat mobilní zařízení a nový program šablon pro školy s názvem Jan Amos Komenský. Celková výše investice do digitálních pomůcek dosáhla téměř 3 milionů korun.

Fotogalerie