Písmo: normální / velké

Organizace školního roku

 

Časový harmonogram vyučovaní
7:40 Otevření školy
8:00 Zahájení vyučovaní
8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
8:45 - 9: 00 přestávka
9: 00 - 9:45 2. vyučovací hodina
9:45 - 9: 55 přestávka
9:55 - 10:40 3. vyučovací hodina
10:40 - 10:50 přestávka
10:50 - 11:35 4. vyučovací hodina
11:35 - 11:45 přestávka
11:45 - 12:30 5. vyučovací hodina
12:30 - 12:40 přestávka
12:40 - 13:25 6. vyučovací hodina
13:25 - 13:35 přestávka
13:35 - 14:20 7. vyučovací hodina
14:20 - 14:30 přestávka
14:30 - 15:15 8. vyučovací hodina
15:15 – 15:25 přestávka
15:25 - 16:10 9. vyučovací hodina

 

Termíny prázdnin: 
Podzimní prázdniny 26. a 27. říjen 2017
Vánoční prázdniny

od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny 2. únor 2018
Jarní prázdniny od 19. února do 25. února 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. březen 2018
Hlavní prázdniny od 2. července do 31.srpnaí 2018

 

Zápis do 1. ročníku 2017/2018
Řádný termín 14. duben 2018
Náhradní termín 19. duben 2018

 

Třídní schůzky 
19. září 2017  Hl. budova

21. září 2017

 Rondel
12. prosinec 2017 Hl. budova
7. prosinec 2017   Rondel
17. duben 2018 Hl. budova
19. duben 2018  Rondel

 

Pedagogické rady 
20. listopad 2017  
22. leden 2018  
16. duben 2018  
20. červen 2018  

 

Ředitelská volna 

29.9.2017

 
   
   

 

Plán celoškolních akcí:

Slavnostní otevření 

4. září 2017
Projekt - Tradice a symboly září - červen 
Sportovně branný den září 2017
Sportovní turnaj prosinec 2017
Mikulášská nadílka  
Besídka se seniory  
Výstava dětských prací průběžně celý rok
Dětský den 1. června 2018
Den matek 13. května 2018
Sportovní turnaj  duben 2018
Regionální recitační soutěž duben 2018
Dny výletů červen 2018
Slavnostní ukončení školního roku 29. červen 2018