Zájmové kroužky

Nabídka  zájmových  kroužků   aktuálně  vychází  ze   zájmu žáků a personálních i prostorových možností školy.

Na kroužky se bude možné přihlásit přes Google formulář: https://forms.gle/svnZdJKEr7WiE5Uq7.

Formulář bude pro přihlašování na kroužky otevřen v pondělí 13. září od 18:00, nyní je formulář nefunkční.

Přehled kroužků, které budou otevřeny ve školním roce 2021/2022, a které organizuje škola.

Florbal - Kroužky florbalu jsou zaměřeny na pohybovou výchovu a hru florbalu, cílem kroužku je, aby si děti co nejvíce zahrály tento oblíbený kolektivní sport. 

Florbal 2. ročník
lektor: Jakub Najmon
určeno pro: 2. ročník
Den a čas konání: úterý 15:30 - 16:15 (tělocvična u školy)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 16 žáků
Zahájení kroužku: 5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Florbal 3. ročník
lektor: Jakub Najmon
určeno pro: 3. ročník
Den a čas konání: středa 14:00 - 14:45 (tělocvična u školy)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 16 žáků
Zahájení kroužku: 6. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Florbal 4. ročník
lektor: Jakub Najmon
určeno pro: 4. ročník
Den a čas konání: pátek 13:45 - 14:30 (hala Na Chrupavce)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 22 žáků
Zahájení kroužku: 8. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Florbal 5. ročník
lektor: Jakub Najmon
určeno pro: 5. ročník
Den a čas konání: pátek 14:40 - 15:25 (hala Na Chrupavce)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 22 žáků
Zahájení kroužku: 8. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Florbal 6. a 7. ročník
lektor: Marek Radina
určeno pro: 6. a 7. ročník
Den a čas konání: středa 14:15 - 15:00 (hala Na Chrupavce)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 20
Zahájení kroužku:5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Florbal 8. a 9. ročník
lektor: Marek Radina
určeno pro: 8. a 9. ročník
Den a čas konání: pondělí 14:50 - 15:35(hala Na Chrupavce)
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 20
Zahájení kroužku:5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)


Archeologický kroužek
lektor: Vít Beran 
určeno pro: 5. - 9. ročník
Den a čas konání: čtvrtek 15:00 - 16:30
Cena: 2500 Kč ( 1500 kurz + 1000 Kč materiál, pomůcky)
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku: 7. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)

Hlavním cílem kroužku je zábavnou a atraktivní formou představit práci archeologa ve 21.
století. Kroužek nabídne zájemcům cyklus přednášek, exkurzí a praktických experimentů, při nichž se budou moci seznámit s nejnovějšími výsledky archeologického zkoumání.
Součástí náplně kroužku bude i seznámení s celou řadou moderních přírodovědných a
technických metod (z oblasti geologie, historie, GIS, osteologie, antropologie, epigrafika,
numismatika atd.), na nichž je dnes archeologie zásadně závislá.

Programování
lektor: Petr Částek 
určeno pro: 6. - 9 ročník
Den a čas konání: úterý 15:30 - 16:30
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku:  5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)
 
Kroužek základů programování, ve kterém účastníci pochopí princip programování a sami se stanou programátory. Děti se na kroužku naučí zejména: 
základy programování (např. jazyk Python), rozvoj logického myšlení, naprogramujeme si appku pro mobil, vyzkoušíme si počítačovou grafiku, naprogramujeme si i jednoduché hry


Bruslení
lektorka: Klára Hájková 
určeno pro 1. - 5. ročník
Den a čas konání: čtvrtek 15:45 - 16:45
Cena: 1500 Kč
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku: dle počasí- bruslit se bude na venkovním kluzišti na Arču. Předpokládaný začátek listopad/prosinec, předpokládaný konec březen.
 
Děti budou seznámeny se základním postojem a cvičením mimo led s praktickým užitím na ledové ploše. Výsledkem kroužku bude zvládnutí základní metodické řady bruslení, a to:
jízdy vpřed/vzad; zastavení; zatáčení; základních obratů; překládání vpřed/vzad.
Ve výuce budou zahrnuta koordinační cvičení a pohybové hry. Kroužek bude probíhat od listopadu do března. 


Krasobruslení
lektorka: Klára Hájková
určeno pro 6. - 9. ročník
Den a čas konání: čtvrtek 17:00 - 18:00
Cena: 1500 Kč
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku: dle počasí- bruslit se bude na venkovním kluzišti na Arču. Předpokládaný začátek listopad/prosinec, předpokládaný konec březen.

Součástí programu kroužku bude také základní metodická řada bruslení, která bude plynule navazovat na specifické prvky v krasobruslení. Výsledkem kroužku bude zvládnutí základní metodické řady bruslení a základů krasobruslení: technika a nácvik základních kroků a obratů; technika a nácvik jednoduchých skoků; technika a nácvik základních pozic v piruetách. Východiskem po absolvování kroužků je možnost konzultace pro přihlášení do sportovních klubů/oddílů hokeje, či krasobruslení. Kroužek bude probíhat od listopadu do března. 


Boomwhackers
lektorka: Jana Štrbáková 
určeno pro 5. - 9. ročník
Den a čas konání: středa 14:30 - 15:15
Cena: 1000 Kč
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku: 6. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)

Na kroužku hry na perkusní nástroje boomwhackers nebo taky hudební roury si děti užijí hudbu trochu jinak a výhodou je, že hry se mohou zúčastnit všichni hráči. A to jak hráči se zkušeností, tak i hráči bez předchozí zkušenosti hry na hudební nástroj. 


Keramika
lektorka: Klára Haberhauerová 
určeno pro 1. - 2. ročník
Den a čas konání: úterý 12:30 - 14:00
Cena: 3000 Kč ( 1500 Kč kurz + 1500 Kč materiál - keramická hlína, barvy)
Kapacita kroužku: 12 žáků
Zahájení kroužku: 5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)

Děti se seznámí s různými technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním keramických glazur. Pracovat budeme podle zadaných téma i podle vlastní fantazie. Kroužek bude výukový i relaxační. 


Šikovné ruce
lektorka: Pavlína Sáblová 
určeno pro: 2. - 5. ročník
Den a čas konání: úterý 14:00 - 15:30
Cena: 2500 Kč (1500 Kč kurz + 1000 Kč materiál na tvoření)
Kapacita kroužku: 15 žáků
Zahájení kroužku: 5. 10. 2021 (za školní rok bude odučeno 30 lekcí)
 
Náplní kroužku bude tvořivá práce s různými materiály - papír, látka, vlna, jehla a nit, korálky, kamínky aj.
Účastníci kroužku získají a dále si rozvinou základní dovednosti a návyky při práci s tradičním i méně tradičním materiálem. Budeme stříhat, lepit, kreslit, malovat, šít, vyšívat apod. Vyrobíme i dárky pro své blízké a společný čas si užijeme v pohodě a tvořivé náladě.


Další nabídka kroužků 
Přehled kroužků, které škola neorganizuje, ale které probíhají ve školních prostorách. Veškeré organizační záležitosti řeší pořadatelé kroužků. 


JeduEdu.cz 

Kroužky JeduEdu se orientují na aplikaci konceptu STEM, tj. praktické využití vědy a techniky ve vzdělávání. Nabízíme kroužky objevování techniky, robotiky a programování pro děti od 3 do 13 let. K výuce používáme vzdělávací stavebnice LEGO Education, littleBits a Engino. Programování se učíme se Scratchem a microBitem. 
www.jeduedu.cz


Živá angličtina 

Živá angličtina - navazující kroužky pro žáky 1. - 9. tříd v prostorách ZŠ Líbeznice. Výuka probíhá v malých skupinkách, kroužky slouží také jako příprava na zkoušky Cambridge English, které děti každoročně ve škole úspěšně skládají. Menší děti vyzvedávají lektoři ve družině a po kroužku je odvádí zpět. Výuka je mozaikou různých aktivit, které děti baví a učí je jazyk přirozenou cestou. 
www.zivaanglictina.cz

Veselá věda 

Jedná se o kroužek, kde se podle zpracované metodiky provadeji fyzikalni,chemicke a biologicke pokusy s běžně dostupnými pomůckami a surovinami. Na kroužky navazují prázdninové aktivity v podobě příměstských a pobytových táborů.
www.veselaveda.cz

Hravá jóga

Dětská jóga, to je především zábava a radost z pohybu. Pomáhá dětem naučit se odpočívat, stejně jako zvládat stresové situace. Pomocí příběhů, básniček a pohádek učí děti nejen poznávat a protahovat své tělo, ale také správně dýchat a respektovat sebe a své okolí.
Přijďte s námi objevit kouzlo dětské jógy pro děti od 6-12 let.
Inspirací pro názvy pozic je svět kolem nás a tím dětem pomáhá rozvíjet fantazii a kreativitu. Živé děti zklidní, málo aktivní by naopak měla povzbudit k činnosti. Pravidelným cvičením se zlepšuje pružnost, obratnost a síla těla a zároveň schopnost koncentrace mysli.
V ZŠ Líbeznice každou středu od 15.9.2021 ve 13:00-13:45h, 14:15-15:00h.

Prosím hlaste se na sms nebo emailu.
Cena kurzu za I.pololetí :
1500,- / 15.lekcí

Lektorka: Andrea Celbová, telefon: 777 942 401
email: andrea.celbova@centrum.cz
facebook # AC YOGA