Písmo: normální / velké

Školní družina

 

Činnost a vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č.74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání a podle zásad školního vzdělávacího programu.

Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení. Vychovatelky vychází při plánování své činnosti z ročních plánů.Vypracované plány jsou rozděleny po měsících a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů. 
Cílem činnosti je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze dotvářet očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny : Věra Frühaufová
Zástupce hlavní vychovatelky: Ing. Dana Jančatová

Telefon : 266 312 957
              721 189 878
              773 770 905

E – mail : fruhaufova@zslibeznice.cz