Školská rada

Volby do školeské rady - kandidáti za rodiče 

Volby proběhnou v týdnu 25. - 29.4. 2022

 

Ing. Zdeňka Grund Illnerová

Jmenuji se Zdeňka Grund Illnerová a jsem maminkou dvojčat – holčiček, jež nyní navštěvují Základní školu v Líbeznicích. Vystudovala jsem ekonomický obor s přesahem na cestovní ruch, následně se mnoho let zaměřovala na klasické projektové řízení, dlouhodobě pracuji v produktovém marketingu u telefonního operátora a v posledních letech se díky tomu více zaměřuji na agilitu a agilní projektové řízení. V osobním životě se s dětmi věnujeme sportu, turistice a ve velké míře rukodělné výrobě. Ve volném čase ráda píši články (nejen) pro svůj blog, čtu, fotografuji a pokud je chvíle, tak tvořím – šiji, háčkuji, pletu…  Věřím, že kombinace výše uvedeného by mohla být nápomocna v činnosti a rozvoji školské rady.

Ing. Michal Kloutvor

Jmenuji se Michal Kloutvor a obhajuji svůj mandát ve školské radě. Je mi 48 let, jsem občanem Líbeznice a pracuji jako manažer. Naše tři děti postupně chodí do líbeznické základní školy již od roku 2007, takže se školou mám dlouhodobé zkušenosti. Aktuálně mám dceru v 5. třídě. Jako rodič jsem zažil všechny překážky, kterými si škola za poslední roky musela projít a jako člen školské rady jsem se snažil konstruktivně přispět k tomu, aby škola lépe fungovala, rozuměj komunikovala, směrem k rodičům. Snažil jsem se využívat svých manažerský a komunikačních zkušeností právě k tomu, aby došlo k lepšímu pochopení vzájemných postojů, jak školy vůči rodičům, tak rodičů vůči škole. Věci totiž nikdy nejsou černobílé a právě to vnímám jako úkol pro školskou radu. Aby školská rada tyto často různé názory vysvětlovala, sbližovala a někdy i obrušovala hrany. A myslím, že to se za poslední dobu výrazně podařilo. A ti, co mě znají osobně, ví, že se nebojím ozvat a prezentovat svůj názor.Do budoucna bych chtěl řešit novou, efektivnější formu komunikace rodičů směrem ke školské radě, aby se školská rada zabývala všemi vážnými tématy, které rodiče trápí. 

Tereza Táborská

Jmenuji se Tereza Táborská, narodila jsem se a vyrostla v Praze, je mi 47 let a v Líbeznicích žiji s mým mužem a dvěma syny již deset let. Celý svůj dosavadní život pracuji jako účetní, přestože jsem si kdysi pohrávala s myšlenkou být učitelkou. Logika čísel a systematika je hezká věc, ale smysluplnost a důležitost, nejen do budoucnosti, vězí v našich dětech. Chtěla bych, tímto mým rozhodnutím kandidovat na pozici zástupce rodičů ve školské radě, realizovat své přesvědčení a být jak zrcadlem fungování školy, tak nositelem návrhů v oblasti kontaktu s třetí stranou, tedy rodiči.Také bych chtěla vidět, aby se děti do školy mohly, tak nějak, více těšit a aby mohly získat do života i jakýsi pocit důležitosti a sebedůvěry, který by je poháněl k jejich cílům, které by mohly nacházet již právě na základní škole… Tam hraje samozřejmě roli více faktorů a je potřeba s tím pracovat na všech frontách účastných vzdělávání našich dětí. Tak nějak k mým „ambicím“…

 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je zřízena podle Školského zákona (zákon č.561/2004 Sb. v platném znění). Má 6 členů s tím, že 2 členy jmenuje zřizovatel (obec Líbeznice), 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je 3 roky.

Hlavní pravomoci a povinnosti školské rady jsou dané zákonem:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Tolik formální stránka. Naším cílem ale je, aby školská rada nefungovala pouze formálně, ale aby opravdu efektivně pomohla k budování dobrých vztahům mezi obcí, školou a rodiči a přispěla tak ke zlepšení fungování školy a její atmosféry. Proto budeme rádi, když se na nás budete obracet se svými podněty, nápady, ale i případnou kritikou školy. Na druhou stranu mějte prosím na paměti, že školská rada nemá žádné exekutivní (výkonné) pravomoci. Případné problémy je potřeba primárně řešit prostřednictvím třídního učitele, zástupce rodičů v dané třídě a vedení školy.

Členy školské rady jsou:

 • Zástupci pedagogů: Mgr. Marta Dostálová, Mgr. Šárka Mišurcová
 • Zástupci zřizovatele: Mgr. Jan Havlíček, Mgr. František Závorka
 • Zástupci rodičů: Ing. Michal Kloutvor, Ing. Markéta Řehořová

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Marta Dostálová.

Na školskou radu se můžete obracet na mailové adrese: skolskarada@zslibeznice.cz

Vaše podněty bude školská rada primárně zpracovávat na svých jednáních, které probíhají cca 1x za dva měsíce. V případě vyloženě urgentních záležitostí, budeme reagovat i dříve.