Novinky

4.3.2022

V okresním kole soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje, které se uskutečnilo ve dnech 1. - 2. 3. 2022 v Říčanech, naši školu reprezentovalo 13 žáků a všichni dosáhli skvělých úspěchů. Všem gratulujeme ke krásným výkonům a cenám, které získali. Poděkování patří i pedagogům Josefu Pospíšilovi, Gabriele Žižkové a Zlatě Vohryzkové.

Petr Lichnovský (trubka) - 1. cena s postupem do krajského kola

Matěj Opava (trombon) - 2. cena

Jakub Řápek (tuba) - 1. cena s postupem do krajského kola

Nela Rychtáriková (zobcová flétna) - 1. cena s postupem do krajského kola

Karolína Vlčková (zobcová flétna) - 1. cena s postupem do krajského kola

2.3.2022

Rádi bychom jako líbeznická škola pomohli ukrajinským dětem, které postupně přijíždějí do Líbeznic, případně spádových obcí tím, co umíme nejlépe, tedy výukou. Jsme schopni zajistit každodenní dopolední blok, kde se děti mohou společně potkat a absolvovat výuku základů češtiny, případně dalších předmětů dle potřeby a složení skupiny. Společně strávený čas mohou využít i ke hrám nebo pohybovým aktivitám.

Pokud víte o někom z řad ukrajinských dětí, které v Líbeznicích, případně okolních spádových obcí našly útočiště před válkou, dejte nám prosím vědět na info@zslibeznice.cz, případně telefon 777 459 325, ozveme se s podrobnostmi.

23.2.2022

V úterý 22. 2. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Poetické setkání, kterého se zúčastnili vítězové  tříd I. stupně. Hojné zastoupení měla zvláště 2. kategorie - žáci 4. a 5. tříd. Bylo to příjemné sváteční odpoledne plné pěkných básní, které si užili žáci i paní učitelky. Vítězové postupují do obvodního kola, které se bude konat začátkem března.

18.2.2022

Skvělého úspěchu dosáhli žákyně a žáci líbeznické základní školy v projektu a soutěži Příběhy našich sousedů, které organizuje společnost Post Bellum. Dva líbeznické týmy obsadily první a druhé místo v konkurenci 12 dalších projektů ze Středního Polabí. Cílem týmového projektu je najít vhodného pamětníka a vyzpovídat ho, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Vrcholem projektu je potom prezentace před publikem a soutěž mezi ostatními týmy o nejlépe zpracovaný příběh. 

28.1.2022

Tento týden vyšlo první číslo školního časopisu Ať se ví! v letošním školním roce. Na 24 stránkách se žáci, rodiče i učitelé mohou dočíst, co se v prvním pololetí ve škole událo, co se povedlo, jaký je celoroční školní projekt. Místo je věnováno i dění ve družině a ZUŠce. Nechybí ani slovo psycholožky nebo medailon šikovných žákyň. Časopis dostali nebo v pondělí dostanou všichni žáci školy. Časopis je také k dostání na recepcích jednotlivých budov.

20.1.2022

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazuwww.nntb.cz/s/d0385e8

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

2.1.2022

 

Dd pondělí 3. ledna 2022 nastávají některé změny v antigenním testování žáků ve škole. Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, a to až do 16. ledna. Od 17. ledna bude probíhat testování opět jednou týdně v pondělí, pokud se do té doby něco nezmění.

Nově se testují všichni žáci, tedy i ti, kteří jsou plně očkováni, a také ti, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid-19.

22.12.2021

 

Přejeme všem požehnané, veselé a klidné Vánoce a do roku 2022 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.  

Na obrázku krásná přáníčka, které vyrobily děti základní školy pro naše partnery a spolupracující organizace. Moc děkujeme všem šikovným dětem i paním učitelkám. 

15.12.2021

Vzhledem k aktuální situaci ve škole, která se zhoršuje každým dnem, a vzhledem k tomu, že mnoho tříd je v karanténě a mnoho žáků i učitelů chybí, vyhlašuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem školy, obcí Líbeznice, na 21. – 22. 12. 2021 ředitelské volno.

Škola chce přispět k tomu, aby děti i rodiče prožili Vánoce v klidu a rodinné pohodě a ne v karanténě nebo v izolaci.

V uvedené dny nebude fungovat ani školní družina a jídelna.

Ředitelské volno se týká i Základní umělecké školy.

9.12.2021

Líbeznická škola má k dispozici nové sportoviště. V Areálu zdraví bylo otevřeno kluziště a první třídy již ho stačily využít v rámci hodin tělesné výchovy. V létě bude hřiště škole sloužit jako multifunkční prostor na míčové hry a jiné pohybové aktiivty. 

Stránky