Písmo: normální / velké

Kontakty

 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pekárková

Telefon: 283 981 085

pekarkova@zslibeznice.cz

 

Zástupkyně pro ZŠ : Mgr. Kateřina Lindová

Telefon: 283 981 085

lindova@zslibeznice.cz

 

Zástupce pro ZŠ : Mgr.  Jiří Kaplan

Telefon: 283 981 085

kaplan@zslibeznice.cz

 

Zástupce pro ZUŠ : PhDr. Roman Novotný

Telefon : 773 796 870

novotny@zslibeznice.cz

 

Vedoucí vychovatelka ŠD : Věra Frühaufová

Telefon: 773 770 905

fruhaufova@zslibeznice.cz

 

Zástupce vedoucí vychovatelky ŠD: Ing. Dana Jančatová

Telefon: 773 490 254

 

Vedoucí školní jídelnyMartina Krumpolcová

Telefon: 283 981 040

krumpolcova@zslibeznice.cz

 

Ekonom-účetní: Jarmila Nagyová

Telefon: 283 981 085

nagyova@zslibeznice.cz

 

Hospodářka školy: Dita Procházková

Telefon: 283 981 085

prochazkova@zslibeznice.cz

 

Sborovna:

Telefon : 283 981 010

 

Sborovna 3. patro:

770 127 760

 

Sborovna/družina rondel:

Telefon: 266 312 957