Poděkování sponzorům

ZUŠ LÍBEZNICE SI DOVOLUJE PODĚKOVAT

PANU HLOUŠKOVI za darování pomůcek pro výtvarný obor ZUŠ.

RODINĚ ŠÁDKOVÝCH za finanční dar na nákup pomůcek pro ZUŠ.

RODINÁM KOVÁŘOVÝCH, GULYÁŠOVÝCH a SIGMUNDOVÝCH za věnování výtvarných prací pro dobročinnou dražbu na Zahajovacím plese obce Líbeznice 23. 11. 2019.

PANÍ PETŘE HAJSKÉ za fotografie z Noci kostelů 2019 a z vernisáže výstavy k 30 letům svobody a demokracie.

PANU PETERU SMÉKALOVI za obětavou výpomoc s ozvučením venkovních akcí.

PANÍ SIEBEROVÉ A PANÍ NOVÁKOVÉ za pravidelnou výpomoc v pěveckém sboru Líbezníček.

PANU ŘÁPKOVI, PANU SMÉKALOVI, PANÍ SIEBEROVÉ A PANU DUŠKOVI za poskytování fotografií z našich akcí pro účely prezentace školy.

PANÍ KLABÍKOVÉ za darování sladkých odměn pro děti.

MANŽELŮM HOLZBAUEROVÝM za darování kancelářských potřeb pro ZUŠ.

PANU PETRU DUŠKOVI za darování akordeonu, elektronických kláves a not pro výuku v hudebním oboru.