Škola hrou

V duchu hesla J. A. Komenského škola hrou se ve fyzice vzdělávají žákyně a žáci devátých ročníků, konkrétně v tomto případě 9.B. Třída si pod vedením paní učitelky Ireny Kodymové vyzkoušela elektronické stavebnice Boffin. Úkolem je sestavit funkční projekt, v tomto případě dům a správně zapojit všechny součástky, aby v domě fungovala elektřina, světlo, větrání. Stavebnice pomáhají dětem hravou formou pochopit základní fyzikální zákony a zasvětí je do tajů elektřiny a magnetismu.