11. Líbeznění

Předvánoční atmosféru ve škole lze vnímat na každém kroku a přispěl k tomu i pondělní večer, na který základní umělecká škola připravila 11. vánoční Líbeznění.

Na tradičním koncertě před zaplněným sálem vystoupili sólisté i komorní soubory a milou součástí programu bylo úvodní vystoupení pěveckých sborů Líbezníček a Líbeznělky. Finále patřilo dechovému orchestru ZUŠ, v němž pod vedením pana učitele Josefa Pospíšila spojili síly žáci se svými učiteli a sólových partů se suverénně ujaly zpěvačky ze třídy Nadi Novotné. Po pásmu koled v aranži K. Vlacha, ke kterému se opět připojily pěvecké sbory následovaly zasloužené ovace, vzájemná přání krásných Vánoc i vyjádření vděčnosti za vše, co se podařilo.

Děkujeme za přízeň posluchačů, rodičů i kolegů a těšíme se na další setkávání v příštím roce.