Systém Bakaláři

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci bych vám rád přiblížil systém Bakaláři. Bakaláři je školní systém integrující do sebe všechny moduly, které škola potřebuje. Pro rodiče jsou důležité moduly třídní kniha včetně suplování, klasifikace (žákovská knížka) a Komens (komunikace s učitelem).  Bakaláři umožňují mnohem více funkcí než jen výše zmíněné, ale ty nejsou tolik využívané (výukové zdroje, plán akcí, ankety, dokumenty).Proč by rodiče a žáci měli do Bakalářů každý den nahlížet?

  1. Od září 2019 byla původní tištěná žákovská knížka plně nahrazena elektronickou právě v systému Bakaláři.
  2. Systém Bakaláři (Komens) stal hlavním komunikačním prostředkem mezi učitelem-žákem-rodičem.
  3. Za současné situace se domácí úkoly zadávají právě do systému Bakaláři (domácí úkoly)

Jako každý systém tak i Bakaláři mají svá úskalí. Mobilní aplikace bohužel nemá stejné množství funkcí jako ta webová (https://zslibeznice.bakalari.cz/). I když se Bakaláři snaží a vydali v nedávné době novou aplikaci, i přesto se nedají do komunikace či domácích úkolů přidávat přílohy. Mobilní aplikace je vhodná pro kontrolu toho, co nás zajímá, ale většinu úkonů je potřeba dělat v té webové.

Rád bych ještě zmínil, že systém umožňuje přihlášení pro několik typů uživatelů (rodič, žák, dohled). Škola si zvolila a rozdala přihlašovací jména a hesla pro žáky a rodiče. Každý z uvedených osob vidí lehce odlišné informace.  Když vyučující zadá domácí úkol, tak ho vidí obě skupiny (rodič, žák). Pokud si rodič nebo žák zapomenou hesla a mají správně nastaven email, můžou si díky tomu heslo obnovit (https://zslibeznice.bakalari.cz/next/serpwd.aspx). Pokud email v systému nemají, musí kontaktovat svého třídního učitele a ten vygeneruje nové heslo. V současné době prosím rodiče, aby využívali email manych@zslibeznice.cz.

V následujících dnech vytvoříme video s manuálem, jak odeslat soubor přes domácí úkoly.

S pozdravem

Pavel Manych