Písmo: normální / velké

Soutěž v anglickém jazyce

Krátce před Vánocemi se podařilo na ZŠ Líbeznice uspořádat školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Jednalo se o první a určitě ne poslední ročník. 

Žáci si mohli prověřit své znalosti anglického jazyka mimo vyučovací hodiny a zároveň si vyzkoušet, jak se dokážou vyrovnat se svou trémou, očekáváními a tlakem, který taková soutěž představuje. Zájem ze strany žáků byl velký. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – v první byli žáci sedmého ročníku a ve druhé žáci osmého a devátého ročníku. Jejich výkony posuzovaly dvě tříčlenné poroty složené z učitelů AJ. 

Soutěž byla dvoukolová – v první, písemné části, si žáci vyzkoušeli poslech a čtení s porozuměním. Ve druhém kole, pro mnohé těžším, už bylo nutné s porotou mluvit o obrázcích a pak odpovídat na otázky související s vylosovaným tématem. Občas byla patrná nervozita, ale všichni se se zadanými úkoly vypořádali se ctí. 

Všichni účastníci byli skvělí a patří jim velký dík a uznání za chuť a odvahu přijít a obětovat kus svého volného času. I přesto, že výkony všech žáků byly kvalitní a vyrovnané, bylo nutné vybrat vítěze, kteří budou školu reprezentovat v dalších kolech soutěže. 

Vítězem první kategorie se stal Štěpán Šrytr (7. B) a vítězkou druhé kategorie Sofie Gulyášová (8. B). Oba budou reprezentovat školu v okresním kole v Čelákovicích, které se uskuteční v únoru.

zs libeznice

Blahopřejeme, přejeme jim mnoho štěstí a držíme jim všichni palce.

Viera Gichselová