Písmo: normální / velké

Rondel

Vážení rodiče,
1. září 2015 jsme zahájili výchovně vzdělávací proces v novém Rondelu. Je zde umístěno 6 prvních tříd a 2 třídy třetího ročníku. Po skončení výuky využívá nové prostory pro svou činnost i školní družina. Nyní ke své činnosti využívá klimatizované nové třídy s interaktivními tabulemi, školní aulu s audiovizuální technikou, venkovní atrium s povrchem pro sportovní účely. K dispozici je nový sportovní areál a zahrada (za Rondelem). Získali jsme pro své žáky mnoho nových možností ke zpestření ranních i odpolední činnosti.

Věříme, že Vaše děti budou ve školním roce 2018/2019 zažívat hodně radostných chvil a úspěchů.