Písmo: normální / velké

Oříšek 2019 v ZŠ Líbeznice

Ve druhém a třetím březnovém týdnu proběhl ve školní družině ZŠ Líbeznice Oříšek 2019. Jde již o třetí ročník dvoukolové vědomostní soutěže pro žáky prvních a třetích tříd. V prvním kole, které proběhlo 11. března, šlo o co nejrychlejší a především správné vyplnění vědomostních testů.

 Získat obálky s testy nebylo však jednoduché, každá „planeta“ (tj. oddělení družiny) ze svého středu vybralo zástupce. Tito zástupci měli za úkol přinést obálku barvy, dle daného oddělení.

Druhé (finálové) kolo prvních tříd se konalo 18. března. Do tohoto kola postoupily dvě děti s nejlepším výsledkem z každého oddělení – jedna dívka a jeden chlapec. Finále proběhlo přesně za týden. Konalo se ve školní jídelně a přítomné byly i děti, kterým se postoupit nepovedlo. Pro tentokrát se staly diváky a hlasitě fandily svým zástupcům. Soutěžilo se ve třech disciplínách. V první odpovídaly na tematické otázky (z oblasti přírody, techniky, České republiky, historie a pohádek). Druhá disciplína prověřila jejich smysly. Šlo o to, poznat čichem, o kterou potravinu jde a podle hmatu určit, co je ukryto v  sáčku. Třetí disciplína spočívala v uhádnutí záhadného předmětu. Za každou správnou odpověď získal žák žetony. Vyhrál ten tým, který jich měl nejvíc. Odměněni byli všichni soutěžící, kteří se umístili na 1. - 6. místě, přičemž diplomy obdrželi žáci, jež skončili na prvních třech místech.

 

Jak tedy finálové klání prvních tříd dopadlo? Na třetím místě skončil tým 1. D z oddělení Mars, na místě druhém tým 1. E z oddělení Jupiter a vítězství vybojoval tým  1. F z oddělení Saturn.

Nesmíme zapomenout na žáky třetích tříd, jejichž finálové klání proběhlo 19. března. Z každého oddělení soutěžili dva chlapci a dvě dívky. Systém finálového kola byl stejný jako u žáků prvních tříd s tím rozdílem, že jejich otázky byly o poznání těžší. Nakonec zástupci  oddělení Neptun skončili na pěkném 2. a 4. místě a zástupci oddělení Uran vybojovali dokonce místo 1. a 3.

Z reakcí dětí bylo patrné, že se jim soutěž líbila. Zbývá tedy dodat – sláva vítězům, čest poraženým a někdy u některé z dalších soutěží na shledanou.

                                                       

V.Zavřelová

Soubory ke stažení