Písmo: normální / velké

O nás

Jsme ZUŠka ukrytá v malé obci a ve velké škole. O to větší šanci máme přispívat k tomu, aby se hudba, tanec i naše výtvarná díla dostala tam, kde zpříjemní životy lidí právě v místě, kde žijí.

Od roku 2017 máme k dispozici krásný koncertní a taneční sál v podkrovní přístavbě naší budovy a v roce 2019 prošly všechny učebny ZUŠ kompletní rekonstrukcí. Setkat se s námi však můžete i jinde. Srdečně Vás zveme: https://www.zslibeznice.cz/pripravujeme

Navštivte nás virtuálně

Fotografie z prostředí, ve kterém pracujeme naleznete zde.

Videa z našich akcí můžete sledovat zde.

 

Základní umělecká škola Líbeznice nabízí možnost studia ve třech uměleckých oborech

  • Hudební obor
  • Výtvarný obor
  • Taneční obor

Kapacita školy je 320 žáků.

 

Co se u nás můžete naučit

V HUDEBNÍM OBORU NABÍZÍME VÝUKU NA TYTO HUDEBNÍ NÁSTROJE:

Dechové: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, trombon, tenor 

Klávesové: klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, akordeon

Strunné: kytara, elektrická kytara, baskytara

Bicí: bicí souprava

Dále nabízíme výuku sólového zpěvu a sborového zpěvu.

 

VE VÝTVARNÉM OBORU NABÍZÍME VÝUKU TĚCHTO PŘEDMĚTů:

Základy výtvarného vyjadřování

Plošná tvorba

Prostorová tvorba

 

V TANEČNÍM OBORU NABÍZÍME VÝUKU těchto PŘEDMĚTů:

Taneční příprava a praxe

Taneční a klasická průprava

Lidové a společenské tance 

Moderní tance 

 

Co je naším cílem

Naším cílem je vychovat generaci mladých lidí, kteří budou umění potřebovat a sami se budou podílet na kulturním dění ve své obci a jejím okolí. Chceme působit na estetické cítění žáků a formovat jejich postoje k umění. Ve spolupráci s rodinami žáků ve škole vytváříme atmosféru důvěry a vzájemného respektu.

Rádi bychom postupně rozšířili nabídku studijních oborů, nabídli využití nových technických prostředků ve výuce, zkrátka vytvořili co možná nejlepší podmínky našim žákům, aby je práce v ZUŠ bavila, aby jim samotným záleželo na dosažení dobrých výsledků.

Smysl své práce totiž vidíme především v tom, probudit v dětech zájem a chuť na sobě pracovat. Jim samotným to přinese uspokojení a pomůže jim to v dalším studiu i v celém životě, škole i obci potom prestiž a nejlepší možnou reprezentaci v kulturní oblasti.

 

Kde probíhá výuka

Výuka všech tří nabízených oborů probíhá v samostatné části školního objektu určené primárně pro výuku ZUŠ. Sídlíme ve druhém a třetím patře budovy základní školy nad školní jídelnou. Výtvarný ateliér a učebna bicích a žesťových dechových nástrojů se nachází v suterénu hlavní budovy základní školy.

Vyučování je organizováno ve všední dny v odpoledních hodinách. V případě projektové výuky využíváme i víkendů a svátků.