INFORMACE O SITUACI V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM COVID-19 (aktualizováno 7.3.2020)

Aktualizace 7.3.2020

Vážení rodiče,

v návaznosti na předchozí zprávy si Vás dovolujeme informovat, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo v pátek 6. 3. 2020 nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem, tedy bez osobního kontaktu.

Vedení školy žádá rodiče a jejich rodinné příslušníky, kterých se týká výše zmíněná situace, aby v žádném případě neposílali děti od pondělí 9. března 2020 do líbeznické školy, protože MZČR dále nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

O karanténě, informujte, prosím, třídní učitelku/učitele nebo vedení školy. Absence žáků bude omluvena.

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč.

Doporučujeme sledovat také tyto důležité internetové odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Krajská hygienická stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

PŘÍLOHA:

MZČR – Mimořádné opatření ze dne 6. 3. 2020

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Vedení školy


Aktualizace 6.3.2020

Vážení rodiče,

v souvislosti se šířením koronaviru COVID 19 si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci.

MŠMT na svém webu apeluje zejména na rodiče, kteří se společně se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí /Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont, Veneto a nejnověji Passo del Tonale + event. další destinace dle aktuálního vývoje/, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny.

Pro všechny platí doporučení Krajské hygienické stanice – sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění /především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže/. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Doporučí-li Vám lékař či hygienik karanténu, informujte o této skutečnosti třídní učitelku/učitele nebo vedení školy. Absence žáků bude omluvena.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/

Ministerstvo zahraničí ČR věnované aktuální situaci v oblasti koronaviru: 

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Státní zdravotní ústavhttp://www.szu.cz/

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

PŘÍLOHA:

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

 

Aktualizace 2.3.2020

Vážení rodiče,

celou situaci v souvislosti s šířením koronaviru pozorně sledujeme i v době jarních prázdnin. MŠMT dnes vydalo Doporučení pro školy ke koronaviru

Celý text naleznete ZDE

Aktualizace 28.2.2020 - oficiální zpráva z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:
1.       k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
2.       základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
3.       v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.
 
Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.
 
pozdravem
PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
vedoucí Odboru školství
Krajského úřadu Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 

Původní článek

Vážení rodiče,

ve věci šíření koronaviru Covid-19 zveřejňujeme oficiální informaci MŠMT určenou pro školy.Celou situaci bedlivě sledujeme, v případě jakékoliv změny vás budeme ihned informovat.Praha, 27. února 2020 -  Ve věci šíření koronaviru Covid‑19 je Ministerstvo školství v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Celé vyjádření a další důležité odkazy naleznete ZDE 

Soubory ke stažení