Předškolák

 

O konání přípravného programu pro budoucí prvňáčky "Předškolák" v roce 2022 budeme informovat. 

 

 

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
„Předškolák“
přípravný program pro budoucí prvňáčky

 

Nabízíme Vám pro vaše dítě, které nastoupí na naši školu, přípravný program, ve kterém:

-         se seznámí s třídní učitelkou a budoucími spolužáky

-         se seznámí s reálným prostředím třídy a školy

-         si upevní  správné držení pastelky (uvolňující grafomotorické cviky)

-         si vytvoří  první početní představy